1 / 10

W Krakowie trwa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Kujawy. Unijny projekt, który ma zakończyć się w październiku został rozszerzony o kolejne zadanie.

W oczyszczalni ścieków Kujawy w Krakowie trwają próby końcowe w obiektach wykonanych w ramach podstawowego zakresu kontraktu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Kujawy”. Realizację wartej blisko 40 mln zł netto inwestycji rozpoczęto w sierpniu 2013 r. Przedsięwzięcie obejmowało modernizację i rozbudowę części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej. W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą tego zadania została firma WTE Wassertechnik Polska.

Obecnie w ramach zamówienia uzupełniającego wykonawca dodatkowo zmodernizuje pozostałe osadniki wstępne oraz wtórne, rurociąg osadu prowadzący z budynku zagęszczania i odwadniania osadu do wydzielonych komór fermentacyjnych, a także rurociągi doprowadzające odcieki z odwadniania na prasach do stacji usuwania azotu oraz transportujące pianę z reaktorów do osadników wtórnych. Koszt zamówienia uzupełniającego wynosi ok. 10 mln zł netto. Realizacja całego kontraktu planowo ma zakończyć się 31 października 2015 r.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy jest częścią projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II”, realizowanego przez MPWiK w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu to ponad 62 mln zł, a kwota unijnego dofinansowania wyniosła 29 mln zł.

W ramach projektu, oprócz trwającej modernizacji oczyszczalni, zrealizowany został kontrakt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Obozowej, Glogera, Wyciąskiej w Krakowie”. Inwestycja warta ponad 5 mln zł netto umożliwiła powstanie 2,5 km nowej kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym. Zadanie wykonało konsorcjum firm: LINTER SA Wolbrom i Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj