1 / 10

W Krakowie trwa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Kujawy. Unijny projekt, który ma zakończyć się w październiku został rozszerzony o kolejne zadanie.

W oczyszczalni ścieków Kujawy w Krakowie trwają próby końcowe w obiektach wykonanych w ramach podstawowego zakresu kontraktu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Kujawy”. Realizację wartej blisko 40 mln zł netto inwestycji rozpoczęto w sierpniu 2013 r. Przedsięwzięcie obejmowało modernizację i rozbudowę części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej. W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą tego zadania została firma WTE Wassertechnik Polska.

Obecnie w ramach zamówienia uzupełniającego wykonawca dodatkowo zmodernizuje pozostałe osadniki wstępne oraz wtórne, rurociąg osadu prowadzący z budynku zagęszczania i odwadniania osadu do wydzielonych komór fermentacyjnych, a także rurociągi doprowadzające odcieki z odwadniania na prasach do stacji usuwania azotu oraz transportujące pianę z reaktorów do osadników wtórnych. Koszt zamówienia uzupełniającego wynosi ok. 10 mln zł netto. Realizacja całego kontraktu planowo ma zakończyć się 31 października 2015 r.

Modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy jest częścią projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II”, realizowanego przez MPWiK w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu to ponad 62 mln zł, a kwota unijnego dofinansowania wyniosła 29 mln zł.

W ramach projektu, oprócz trwającej modernizacji oczyszczalni, zrealizowany został kontrakt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Obozowej, Glogera, Wyciąskiej w Krakowie”. Inwestycja warta ponad 5 mln zł netto umożliwiła powstanie 2,5 km nowej kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym. Zadanie wykonało konsorcjum firm: LINTER SA Wolbrom i Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj