Reklama

ad1A Powermeetings 27.02-02.03.2024

Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku

Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku
01.04.2022, o godz. 12:04
czas czytania: około 4 minut
0

W grudniu 2021 roku zakończyła się inwestycja pn. „Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku”, realizowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o..

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Dla instalacji w Machnaczu to największa inwestycja od czasu jej uruchomienia w 2001 roku. RZUOK w Machnaczu skończył niedawno 20 lat, a to w przypadku gospodarki odpadami cała epoka. W chwili gdy zakład oddawano do użytku, był jednym z najnowocześniejszych w Polsce, jednak przez minione 20 lat, technologia zastosowana w zakładzie zestarzała się i wymagała rozległych zmian. Tak też się stało.

Modernizacja, która była długo wyczekiwana przez Spółkę, ma ogromne znaczenie dla dalszego funkcjonowania zakładu. Dzięki zrealizowanej inwestycji w zakładzie możliwe jest sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 75 000 Mg/rok oraz sortowanie odpadów selektywnie zbieranych w ilości 6 000 Mg/rok (z możliwością zmiany tych ilości w zależności od zmiany morfologii odpadów dostarczanych do zakładu).  Projekt został dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakres robót prowadzonych w zakładzie podzielono na trzy zadania

Pierwsze z nich czyli rozbudowa i modernizacja hali sortowni w RZUOK w Machnaczu zakończyło się już pod koniec 2020 roku. Wykonawca dokonał rozbudowy istniejącej hali sortowni, której powierzchnia zwiększyła się o 704 m², dodatkowo zdemontował starą linię sortowania odpadów, która składała się z sita bębnowego o długości 5 m, dwóch kabin ręcznej segregacji oraz prasy do surowców. Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm Kabo – Kamaro.

W drugim etapie hala sortowni wyposażona została w pełni funkcjonalną linię technologiczną, wraz z wszystkimi elementami pozwalającymi na dużo bardziej efektywne sortowanie odpadów. Zadanie to realizowane było w dwóch etapach. Pierwszy zakończył się w kwietniu 2021 roku. W tym etapie hala wyposażona została w linię technologiczną, w skład której weszły m.in. takie elementy jak:

– rozrywarka do worków,
– sito bębnowe o długości 12 m
– 5 kabin sortowniczych,
– separator optyczny papieru,
– separator optyczny tworzyw sztucznych,
– separator balistyczny,
– prasa belująca wraz z perforatorem

W etapie drugim, który zakończył się w połowie grudnia ubiegłego roku hala doposażona została w kolejne elementy zapewniające efektywniejszą segregację surowców wtórnych:
– separator optyczny folii,
– 3 separatory optyczne tworzyw sztucznych,
– separator optyczny frakcji wysokokalorycznej,
– separator metali nieżelaznych,
– kabinę sortowniczą metali nieżelaznych
– przenośniki taśmowe do transportu odpadów.
Wymieniona też została kabina tworzyw sztucznych 3D.


Opisywaną instalację będzie można zobaczyć na żywo podczas

14. Konferencji:

Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów w dniach 10-12 maja 2022 r.

Szczegóły wydarzenia


 

Efekty

Efektem zrealizowanych prac, oprócz zwiększenia mocy przerobowej linii sortowniczej, jest zwiększenie odzysku surowców wtórnych z frakcji odpadów komunalnych 80 – 340 mm:
– odzysk opakowań z tworzyw sztucznych, w tym folii na poziomie 80 %
– odzysk papieru na poziomie 80%
– odzysk frakcji RDF na poziomie 80%
– odzysk frakcji 3D na poziomie 80%
Wykonawcą robót polegających na zaprojektowaniu, dostarczeniu i montażu nowej technologii sortowania odpadów była firma Sutco – Polska z Katowic.

Niezależnie od postępu prac w Machnaczu,  we Włocławku, na terenie bazy Spółki przy ul. Komunalnej 4, realizowane było trzecie z zadań przewidzianych w projekcie. Tym zadaniem była modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ramach inwestycji przeprowadzone zostały szeroko pojęte roboty budowlane, dostosowujące punkt do nowych, bardziej restrykcyjnych przepisów przeciwpożarowych. PSZOK został też doposażony w sposób umożliwiające mu pełnienie nowej funkcji, jaką jest naprawa i wymiana rzeczy używanych dostarczanych do punktu przez mieszkańców, które ze względu na swój stan mogą zostać wykorzystane przez innych. Włocławianie mogą dostarczyć przedmioty takie jak: meble, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, książki czy sprzęt sportowy. W przypadku przedmiotów, które wymagają przygotowania do dalszego wykorzystania, kierowane one są do Punktu drobnych napraw, gdzie w miarę potrzeb poddawane są naprawie uszkodzonych elementów, czyszczeniu, konserwacji czy zabezpieczeniu antykorozyjnemu. Uruchomiony został również portal internetowy służący do celu wymiany rzeczy używanych, dzięki któremu mieszkańcy mogą sprawdzić czy w punkcie znajdują się rzeczy, które mogłyby ich zainteresować i zostać przez nich wykorzystane.  Punkt oficjalnie uruchomiony został
w marcu br.

Inwestycja: „Modernizacja linii sortowniczej w RIPOK w Machnaczu oraz doposażenie PSZOK we Włocławku”

Inwestycja dofinansowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020; Działania 2.2 „Gospodarka Odpadami Komunalnymi” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Całkowity koszt realizacji projektu: 36.942.788,85 zł
Wysokość dofinansowania: 15.305.504,75 , różnicę w wysokości  21.637.284,10 zł Spółka zobowiązana jest pokryć z własnych środków.

 

Kategorie:

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

Envicon – po enviconie od 13.12.2023 AD1A

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Odpady
css.php
Copyright © 2024