1 / 11

Kampanie edukacyjne przedsiębiorstw wodociągowych, w ostatnich latach, nie zamykają się już tylko w tematyce wod-kan. Zauważalny jest trend wychodzenia poza utarte schematy i łączenia treści dotyczących gospodarki wodno-ściekowej z promocją zdrowego i ekologicznego trybu życia. Najlepsze projekty w tej dziedzinie, już po raz szósty, nagrodzono w konkursie „Głośna Woda”.

Celem plebiscytu organizowanego przez redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” jest przede wszystkim prezentacja lokalnych akcji edukacyjnych i wypromowanie ich dla ogółu społeczeństwa. Podczas VI edycji konkursu nagrodzono kampanie realizowane w latach 2018–2019, zwracając uwagę na całokształt działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa.

W tegorocznej edycji konkursu jury przyznało nagrody następującym przedsiębiorstwom:

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

  • w kategorii do 30 tys. mieszkańców – Zakład Usług Wodno-ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach – za promowanie edukacji wodnej jako elementu szeroko rozumianej troski o środowisko, w ciekawy i przystępny sposób;
  • w kategorii od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. – za realizację akcji edukacyjnej, przedstawiającej trudny temat odpowiedniego korzystania z sieci kanalizacyjnej, w bardzo przystępny i spójny graficznie sposób;
  • w kategorii ponad 100 tys. mieszkańców – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu – za konsekwentne rozwijanie długoterminowych kampanii edukacyjnych oraz inaugurowanie nowych form promocji ekologicznego i zdrowego stylu życia

Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, podobnie jak w latach ubiegłych, postanowiła przyznać specjalne wyróżnienie. Trafiło ono na ręce Katowickich Wodociągów S.A., za realizację kampanii „KRANÓWKA KATOWICKA. Szluknij się z kokotka”. Doceniono przede wszystkim propagowanie regionalnej kultury poprzez hasło kampanii, które można uznać za kwintesencję Górnego Śląska.

Wszyscy zwycięzcy otrzymali zaproszenia do udziału w wybranej konferencji organizowanej przez firmę Abrys w 2020 r. z dziedziny wod-kan. Dla każdego laureata przewidziano dwie wejściówki na wybraną imprezę oraz roczną prenumeratę miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

Więcej o nagrodzonych akcjach edukacyjnych można przeczytać w najnowszym wydaniu miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj