Europejskie Biuro Ochrony Środowiska przygotowało film z ubiegłorocznego seminarium „Nasze zasoby są policzone” zorganizowanego podczas kongresu Envicon i targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu.

Przypomnijmy, że seminarium w międzynarodowej obsadzie odbyło się pod koniec października ub. roku. Europejskie Biura Ochrony Środowiska (European Environmental Bureau) skupia ok. 150 organizacji pozarządowych z całej Europy. Podczas wspomnianego seminarium zaproszeni przez EEB goście z zagranicy przekonywali, że przy pełnym zaangażowaniu całych lokalnych społeczności można osiągnąć fantastyczne wyniki.

I tak, Marco Mattiello ze spółki komunalnej w Contarinie we Włoszech przedstawił dowody, że można osiągać zadziwiające wyniki w ograniczaniu ilości odpadów i recyklingu. Przed kilkunastoma laty Contarina stała przed decyzją o budowie spalarni, ale zamiast tego wybrała drogę „zero waste”. Poziom recyklingu od 2000 r. do 2015 r. wzrósł z 27% do ponad 85%. A ilość pozostałych odpadów resztkowych i wielkogabarytowych spadła z 217 do 55 kg na mieszkańca rocznie.

Jak udało się osiągnąć takie wyniki? – Ważne było informowanie społeczności lokalnej o planowanych działaniach. Wydawaliśmy ekogazetę, stawialiśmy na edukację w szkołach, organizowaliśmy dni otwarte w naszych instalacjach, żeby ludzie zrozumieli, dlaczego wymagamy od nich wysiłku na polu gospodarki odpadami – mówił M. Mattiello.

Zobacz wideo:

Czytaj więcej

Skomentuj