Mieszkańcy nie godzą się na podwyżki cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Władze związku międzygminnego organizują spotkanie przy „okrągłym stole”.

„Opłata śmieciowa” w Chrzanowie, Libiążu i Trzebini wzrosła z 23 do 34 zł. Gdy informacja od podwyżce się pojawiła, mieszkańcy napisali petycję, w której napisali:

„Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec gwałtownym wzrostom opłat za śmieci. Przede wszystkim domagamy się zatrzymania podwyżek. W drugiej kolejności żądamy zwołania Okrągłego Stołu w sprawie przedstawienia planu długoterminowej polityki gospodarowania odpadami, budowy spalarni lub zakładu ekologicznego utylizowania odpadów i jeśli będzie to konieczne referendum, w którym mieszkańcy wypowiedzą się na temat szeroko rozumianej polityki śmieciowej w naszych gminach” – czytamy w petycji, która została skierowana do Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Chrzanowie oraz burmistrzów trzech tworzących go gmin.

Zawarto w niej także kilka postulatów. To m.in.

  • przygotowanie długoterminowego planu rozwiązania problemu odpadów, ich składowania i utylizacji,
  • przeprowadzenie referendum w sprawie powstania spalarni śmieci,
  • zwrócenia większej uwagi na częstotliwość wywozu śmieci, czystości ulic i publicznych śmietników w zakresie wywozu odpadów,
  • większa transparentność w zarządzaniu związkiem międzygminnym, szczególnie w zakresie kosztów własnych.

W sumie petycję podpisało ponad tysiąc osób. 7 września obędzie się spotkanie, w którym wezmą udział przedstawiciele mieszkańców, którzy podpisali petycję oraz ZMGK w Chrzanowie.

Źródło: przelom.pl

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj