Zdzisław Olejczyk (1951-2017) piastował stanowisko prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu od 2010 r. Jego śmierć to nie tylko ogromna strata dla Wrocławia ale i całego sektora wod-kan.

Pod jego kierownictwem MPWiK zwiększyło nacisk na badania naukowe, innowacje, rozwój pracowników i firmy. W spółce powstało Centrum Nowych Technologii, które dzięki współpracy z wrocławskimi uczelniami i międzynarodowymi organizacjami naukowymi pracowało nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które podnosiły jakość usług świadczonych przez spółkę. Za współpracę ze środowiskami naukowymi w październiku 2015 r. prezes został uhonorowany Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej z Brylantem za wzorcową współpracę biznesu ze środowiskiem naukowym.

Zdzisław Olejczyk ogromną wagę przywiązywał również do unikalnej na skalę światową zabytkowej architektury obiektów spółki. W czasie gdy kierował MPWiK rozpoczęto realizację programu rewitalizacyjnego budynków. Jednym z największych dokonań w ostatnich latach było odrestaurowanie zabytkowego zbiornika, w którym z jego inicjatywy powstało multimedialne Centrum Edukacji Ekologicznej HYDROPOLIS, które popularyzuje wiedzę o wodzie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 kwietnia br. o godz. 12:00, w kościele w Bystrzycy Górnej.

Czytaj więcej

Skomentuj