Reklama

AD1A TOMRA [15.04-15.05.24]

Niski poziom recyklingu w firmie? Do 15 marca musisz zapłacić opłatę produktową

Niski poziom recyklingu w firmie? Do 15 marca musisz zapłacić opłatę produktową
Katarzyna Błachowicz
13.03.2017, o godz. 15:43
czas czytania: około 4 minut
0

Marzec kojarzy się przedsiębiorcom z czasem przygotowań rocznych sprawozdań, których termin składania mija w połowie miesiąca. Ci, którzy nie wywiązali się z obowiązkowych poziomów odzysku i recyklingu, muszą zapłacić tzw. opłatę produktową.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B regionalne Bolesławiec [09.04-23.04.24]

Roczne sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach, o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz o opłacie produktowej za 2016 r. przygotowują przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Producenci opakowań, importerzy lub firmy nabywające opakowania wewnątrzwspólnotowo, a także eksporterzy bądź dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach do 15 marca br. muszą przesłać sprawozdania do marszałków województw.

W przypadku przekazania obowiązku na rzecz organizacji odzyski opakowań, należy przesłać jej wszelkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania. Organizacja odzysku opakowań ma za zadanie złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie wraz z wykazem przedsiębiorców, którzy je jej zlecili.

Obowiązki te wynikają z ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DzU z 2013 r. poz. 888, z późn. zm.). Wzory zostały określone w ubiegłorocznym rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016. Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Kara, czyli opłata produktowa

Do połowy miesiąca wprowadzający produkty w opakowaniach, w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, muszą zrobić tzw. opłatę produktową. Obowiązek ten wynika z ustawy z 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888, z późn. zm.)

Maksymalne stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2016 wynoszą odpowiednio:

1) dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 2,66 zł za 1 kg;

2) dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy, o której mowa w pkt 1 – 5,70 zł za 1 kg;

3) dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy, o której mowa w pkt 1 – 10,64 zł za 1 kg.

Podstawę prawną jest obwieszczenie Ministra Środowiska z 11 września 2015 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2016 (Mon. Pol. poz. 828).

Szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań na 2016 r.

Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych) Jednostkowa stawka w zł za 1 kg
opakowania z tworzyw sztucznych 2,7
opakowania z aluminium 1,4
opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej 0,8
opakowania z papieru i tektury 0,7
opakowania ze szkła 0,3
opakowania z drewna 0,3
opakowania wielomateriałowe 1,7
pozostałe opakowania 1,

Źródło: http://www.wskazniki.gofin.pl/

Stawki w 2017 roku wzrosną. Dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej będzie wynosiła 2,71 zł za 1 kg. Dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy, o której mowa w pkt 1 – 5,80 zł za 1 kg, a dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy, o której mowa w pkt 1 – 10,82 zł za 1 kg. (Mon. Pol. poz. 937).

Opłata za korzystanie ze środowiska

Do 31 marca 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do wniesienia opłat oraz przedstawienie wykazu informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska.

W tym przypadku trzeba zapłacić za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wpuszczanie ścieków do wód lub do ziemi, pobieranie wody czy składowanie odpadów.

Obowiązki te wynikają z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

Stawki dla producentów olejów i opon

Również do połowy marca podmioty wprowadzające na rynek krajowy produkty takie jak oleje i opony powinny złożyć „Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej” za 2016 r., a w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów, do końca marca, wpłacić z tego tytułu opłatę produktową.

Obowiązki te wynikają z ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (DzU z 2014 r. poz. 1413, z późn. zm.)

Sprzedawcy baterii i akumulatorów zapłacą za kampanie edukacyjne

Obowiązki sprawozdawcze mają również wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory, sprzedawcy detaliczni baterii/akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zbierający zużyte baterie/akumulatory przenośne i przetwarzający zużyte baterie/akumulatory. Oni również do 15 marca br. muszą przesyłać sprawozdania, wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach.

Zwolniony z opłat za baterie i akumulatory są jedynie przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu przenośne baterie lub akumulatory o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg. Warunkiem uniknięcia opłaty jest jednak złożenie marszałkowi województwa do 15 marca każdego roku m.in. zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis.

Także w tym terminie, wprowadzający baterie i akumulatory do obrotu wnoszą środki na publiczne kampanie edukacyjne oraz opłatę produktową w przypadku nie osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii/akumulatorów przenośnych, natomiast sprzedawcy detaliczni przekazują nieodebraną opłatę depozytową.

Obowiązki wynikają z ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (DzU z 2015 r., poz. 687 z późn. zm.).

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

Envicon – po enviconie od 13.12.2023 AD1A

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

AD3b PZO 2024 [19.04-11.06.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Odpady
css.php
Copyright © 2024