Dane nt. ptaków, zbierane przez 100 tys. obserwatorów ptaków w ramach milionów obserwacji, pomogą lepiej poznać rozmieszczenie i migracje ptaków w Europie. Zostaną wykorzystane w ramach nowego projektu EuroBirdPortal (EBP).

O największych badaniach różnorodności biologicznej z udziałem obywateli w Europie poinformowała PAP rzeczniczka Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP), Katarzyna Groblewska. OTOP jest jednym z 29 instytucji działających w 21 krajach Europy, zaangażowanych w projekt.

EBP gromadzi i analizuje dane z krajowych portali do zbierania obserwacji ptaków oraz projektów monitoringowych z poszczególnych państw. Projekt ten zaprezentowano ostatnio w Brukseli w ramach Zielonego Tygodnia 2015 (Green Week 2015), corocznej konferencji poświęconej europejskiej polityce ochrony środowiska organizowanej przez Komisję Europejską.

Tradycyjne projekty monitoringowe koncentrują się na metodycznym zbieraniu danych przez doświadczonych ornitologów. Portal EBP działa natomiast w oparciu o dane uzyskiwane masowo, przez cały rok, ze wszystkich obserwacji ptaków wprowadzanych do baz danych on-line. Ogromna ilość tych danych, uzyskana z szerokiego zasięgu geograficznego, dla dużej liczby gatunków, pozwala badać rozmieszczenie ptaków w Europie. Dostarczane ze wszystkich krajów dane posłużą m.in. do mapowania rozmieszczenia poszczególnych gatunków ptaków i jego zmian, śledzenia tras migracji w Europie zachodniej i środkowej, tworzenia wykresów ze zmianami występowania gatunków w czasie (fenologii).

EuroBirdPortal gromadzi i analizuje dane z krajowych portali do zbierania obserwacji ptaków oraz projektów monitoringowych z poszczególnych państw.

Projekt wykorzystuje dane dostarczane przez 100 tys. obserwatorów ptaków, prowadzących 30 mln obserwacji rocznie. Dane z Polski przekazał OTOP, korzystając z obserwacji wprowadzonych przez użytkowników portalu awibaza.pl. W kolejnych latach OTOP będzie też wykorzystywał dane z uruchomionego w maju portalu www.ornitho.pl (zarejestrowało się w nim już niemal 600 obserwatorów ptaków).

– EBP pozwoli nam lepiej poznać rozmieszczenie ptaków w czasie i przestrzeni w całej Europie, a tym samym przyczyni się do właściwego rozwiązania ważnych problemów związanych z ochroną ptaków i zarządzaniem ochroną przyrody – mówi koordynator projektu EBP, Gabriel Gargallo.

EuroBirdPortal udostępnia też dynamiczne, animowane mapy pokazujące np. migracje poszczególnych gatunków.

EBP jest jednym z projektów European Bird Census Council (EBCC).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj