Jutro na Składowisku Odpadów w podpoznańskim Suchym Lesie nastąpi uroczyste otwarcie kwatery P-3. Wydarzenie to wpisane w obchody Roku Klimatu i Środowiska jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez Miasto Poznań i Zakład Zagospodarowania Odpadów.

Nową kwaterę zaprojektowano i wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r., w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk. Zrealizowana kwatera P-3 spełnia wymagania ochrony środowiska w zakresie ochrony gleb, wód gruntowych i powierzchniowych, niekontrolowanej emisji gazu składowiskowego.

Nowa kwatera zapewni bezpieczne i niezagrażające środowisku unieszkodliwianie odpadów pochodzących od mieszkańców Poznania i gminy Suchy Las.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj