Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. otworzyło we Wrocławiu największą w Polsce sortownię odpadów komunalnych.

Wczoraj przy ul. Szczecińskiej, w obecności przedstawicieli ministerstwa środowiska, władz województwa dolnośląskiego i miasta Wrocławia, odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej we Wrocławiu sortowni odpadów komunalnych. To największa tego typu inwestycja zarówno w regionie jak i w skali całego kraju.

Sortownia posiada roczną wydajność 210 tys. ton odpadów komunalnych i surowców wtórnych, docelowo będzie pracować na trzy zmiany a na jej terenie zatrudnienie znajdzie ponad 80 pracowników. Cała inwestycja kosztowała ponad 28 mln zł. Część nakładów inwestycyjnych została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowa instalacja pozwoli na odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców Wrocławia i kilku gmin ościennych. Wysortowane papier, tworzywa sztuczne, szkło czy metale oddawane będą do przedsiębiorstw zajmujących się ich recyklingiem. Przetworzone butelki plastikowe PET mogą na przykład zostać ponownie wykorzystane do produkcji popularnej odzieży z polaru czy mebli ogrodowych. Odpady organiczne trafią na kompostownię, a później mogą zostać użyte do rekultywacji terenów zdegradowanych jak choćby byłych składowisk odpadów czy terenów poprzemysłowych. Odpady pozostałe po sortowaniu WPO Alba planuje przerabiać na paliwa alternatywne, które później będą wykorzystane jak substytut węgla.

„Dzięki tej inwestycji zdecydowanie zmniejszy się obciążenie lokalnego środowiska spowodowane składowaniem odpadów na składowiskach. Celem zakładu jest odzysk surowców wtórnych oraz wysegregowanie z odpadów komunalnych tych problemowych i niebezpiecznych oraz frakcji mineralnej  i organicznej. W najbliższych miesiącach zamierzamy poszerzyć instalację o odcinek linii technologicznej służącej do produkcji paliw alternatywnych” – powiedział Piotr Przygoński, prezes zarządu WPO ALBA S.A.

Koncepcja techniczna zakłada możliwość prowadzenia dwóch procesów sortowania:

  • z pełnym wykorzystaniem linii sortowniczej, której zadaniem jest przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i poddawanie ich procesom mechanicznego i ręcznego sortowania,
  • z wykorzystaniem tzw. małej linii, której zadaniem jest segregacja i doczyszczanie surowców pochodzących z selektywnej zbiórki oraz opcjonalnie odpadów suchych zbieranych w workach.

Pełna instalacja składa się z około 60 różnego rodzaju maszyn i urządzeń i w całości jest sterowana komputerowo.

źródło: WPO Alba

Czytaj więcej

Skomentuj