W niemieckim Lahnstein powstaje jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie zakładów mechanicznego recyklingu odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych. Sortujący poużytkowe odpady z tworzyw sztucznych zakład demonstracyjny będzie produkował gotowe do wprowadzenia na rynek mieszanki granulatów polimerowych.

Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem firm TOMRA, Borealis i Zimmerman. Borealis wnosi wiedzę i doświadczenie w zakresie innowacji, recyklingu i kompandowania. TOMRA przekazuje kompetencje dostawcy rozwiązań technologicznych, specjalistyczną wiedzę, a także znajomość procesów i rynku, które umożliwiają rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów zbierania i sortowania. Z kolei Zimmerman posiada doświadczenie w sortowaniu wielu rodzajów odpadów, w tym tworzyw sztucznych i w ramach projektu jest odpowiedzialna za efektywne funkcjonowanie zakładu oraz jakość produktów.

– Po niedawnym uruchomieniu nowego Działu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym widzimy wyraźnie, jak dużą rolę w dążeniu do zrównoważonej przyszłości odgrywa gospodarka odpadami. Zainicjowaliśmy projekt stworzenia jednego z najbardziej zaawansowanych zakładów mechanicznego recyklingu odpadów polimerowych. Pewne jest, że w nadchodzących latach transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym przyspieszy, a nasz projekt doskonale wpisuje się związane z tym wyzwania – mówi Volker Rehrmann z firmy TOMRA.

Nowoczesny obiekt przetwarza zarówno sztywne, jak i elastyczne odpady z tworzyw sztucznych pochodzące z gospodarstw domowych. W odróżnieniu od wielu istniejących zakładów recyklingu, będzie dostarczać zaawansowane rozwiązania niezbędne w przypadku wymagających zastosowań tworzyw sztucznych w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle motoryzacyjnym i branży produktów konsumenckich, zapewniając polimery z recyklingu o wysokim stopniu czystości, niskim poziomie zapachu, wysokiej konsystencji produktu i jasnym frakcjom kolorystycznym.

– Zakład oparty jest na zasadach stworzonej przez Borealis platformy EverMinds™, która ma na celu wprowadzanie innowacji w dziedzinie obiegu tworzyw sztucznych poprzez współpracę – wyjaśnia Lucrèce Foufopoulos z firmy Borealis.

Zadaniem zakładu demonstracyjnego jest dostarczenie materiału odbiorcom korporacyjnym i firmom zajmującym się przetwarzaniem w celu kwalifikacji, akceptacji i potwierdzenia, że oferowane produkty sprawdzą się w ich bardzo wymagających zastosowaniach. Techniczny sukces projektu to ważny krok w kierunku stworzenia nowoczesnego zakładu recyklingu na skalę komercyjną.

– W P&G produkujemy opakowania z myślą o ich „kolejnym życiu”, aby przyczynić się do stworzenia doskonalszej gospodarki o obiegu zamkniętym. Aby umożliwić branży realizację tej wizji, musimy zwiększyć dostawy wysokiej jakości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. – mówi Gian De Belder z Procter & Gamble. – Może nam to pomóc osiągnąć cel wyznaczony na rok 2030, jakim jest zmniejszenie zużycia czystego tworzywa sztucznego w opakowaniach o 50 proc., czyli 300 tys. ton rocznie. Wczesne testy materiału wyglądają bardzo obiecująco.

– Do 2025 r. chcemy zmniejszyć udział pierwotnych tworzyw sztucznych na bazie surowców kopalnych do 50 proc., m.in. poprzez zwiększenie udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do ponad 30 proc. w skali globalnej. Jednym z głównych wyzwań związanych z większą liczbą opakowań produkowanych w oparciu o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym jest dostępność wysokiej jakości tworzyw sztucznych z recyklingu, które mogą być stosowane w opakowaniach naszych marek – komentuje Thorsten Leopold z firmy Henkel.

Czytaj więcej

Skomentuj