1 / 10

Jedno z najnowocześniejszych w Polsce laboratoriów badania wody zaczęło działać w środę w Katowicach. Wyposażenie obiektu należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW) kosztowało 3 mln zł.

Otwarciu towarzyszyła publiczna prezentacja możliwości tego unikatowego laboratorium, które mieści się na ponad 700 m2 i zlokalizowane jest w parterowej części budynku przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach.

– To będzie nowa era w badaniu jakości wody – podkreślił Łukasz Czopik, prezes GPW. – Dbamy o to by jakość wody na Śląsku systematycznie się poprawiała. Uruchamiając więc laboratorium o tak dużych możliwościach jednocześnie otwieramy się na wszystkich, którzy mają do czynienia z wodą. Nasze usługi oferujemy nie tylko gminom i przedsiębiorstwom wodociągowym ale także indywidualnym osobom, właścicielom przydomowych studni, zbiorowych kąpielisk, jezior, cieków wodnych, basenów i stołówek szkolnych czy szpitali. Najnowocześniejszą techniką badawczą i wiedzą naszych specjalistów chcemy służyć wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość zanieczyszczenia wody, która może szkodzić ludzkiemu zdrowiu lub środowisku naturalnemu – powiedział prezes Czopik.

Nowoczesny sprzęt i zarządzanie

Laboratorium wyposażone jest m.in. w system ekstrakcji SPE, mineralizator mikrofalowy, najnowszy sprzęt do badań fizyczno-chemicznych (chromatograf cieczowy UHPLC oraz spektrofotometr FTIR) a także nowoczesny spektrofotometr ICP pozwalający na szybką analizę wielopierwiastkową jednej próbki.

Nowoczesność katowickiej jednostki nie polega jednak tylko na wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu. Chodzi również o organizację pracy i odpowiednie rozlokowanie pomieszczeń. Dopiero zastosowanie tych trzech elementów pozwala na systemowe zabezpieczenie prac analitycznych, materiału badawczego oraz uniemożliwienie wtórnego zanieczyszczenia badanego materiału. – To laboratorium spełnia kryterium zamknięcia stref, które nie powinny się ze sobą mieszać – unikamy jakiegokolwiek krzyżowania dróg – wyjaśnia Edyta Powązka, kierująca Wydziałem Badania Wody GPW. – To ewenement chyba na skalę światową, bo po raz pierwszy udało się połączyć najważniejsze elementy, które stanowią o jakości badania. Zabezpieczyliśmy tutaj do maksimum obiekt badań, środowisko badań, a co najważniejsze – również analitykę – dodaje E. Powązka.

Nowy obiekt – nowe możliwości

W laboratorium sprawdzane są nie tylko wszystkie parametry obowiązujące w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nowy sprzęt pozwoli rozszerzyć gamę badań i obserwować także dodatkowe parametry. Możliwe jest np. przeprowadzanie analiz dodatkowych metali, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, pestycydów czy substancji ropopochodnych. Nowe laboratorium GPW może monitorować oraz zbadać niemal wszystkie pierwiastki ujęte w tablicy Mendelejewa.

Będzie można zastosować tu tzw. technikę mikrośladów do wykrywania skażenia nawet przy bardzo niskich stężeniach (mikrogramy, nanogramy). To badanie stosowane jest zwykle w kryminalistyce i tylko w wysoce specjalistycznych laboratoriach. Cechuje je bardzo duża precyzja i czułość.

Obecnie nowe laboratorium GPW może przyjąć niemal każdą liczbę próbek do zbadania, choć planowane jest pobieranie 20-100 próbek dziennie. To kilkakrotnie więcej niż do tej pory. W Katowicach w ciągu 2014 r. zbadano 3 607 próbek określając ponad 63 tys. wskaźników. Teraz można będzie zrobić trzykrotnie więcej analiz.

Projekt związany z wyposażeniem nowego laboratorium kosztował ok. 3 mln zł i został w ok. 30 proc. sfinansowany ze środków unijnych. dzięki temu kilkakrotnie zwiększyły się możliwości badawcze, szybkość i precyzja dokonywanych analiz.

Czytaj więcej

Skomentuj