Przez trzy tygodnie od 21 kwietnia do 10 maja na terenie Poznania będzie trwać obowiązkowa akcja deratyzacyjna.

Jak przypomina poznański magistrat, obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.

Właścicieli nieruchomości zobowiązani są do dokonania napraw wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia, usunięcia wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić dla nich pożywienie oraz wyłożenia trutek w dniu 21 kwietnia.

W miejscach wyłożenia preparatów należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści: "UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!".

W trakcie trwania akcji należy kontrolować i uzupełniać wyłożoną trutkę. Po 10 maja resztki preparatów należy usunąć, a miejsca i pomieszczenia, gdzie przeprowadzono deratyzację, uporządkować.

W trakcie trwania akcji przebieg deratyzacji kontrolować będą strażnicy miejscy oraz Państwowy Inspektor Sanitarny. Obowiązkowa akcja deratyzacyjna prowadzona będzie w Poznaniu już po raz jedenasty raz. Jej celem jest ograniczenie populacji myszy i szczurów, a tym samym zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie. Akcja dyscyplinuje też właścicieli i zarządców nieruchomości do dbania o porządek w budynkach i obejściu oraz systematycznego przeprowadzania deratyzacji.

Dla potrzeb właścicieli nieruchomości magistrat przygotował wykaz placówek handlowych, w których można zakupić specjalistyczne preparaty do zwalczania gryzoni, oraz zakładów usługowych świadczących usługi w zakresie wykonania deratyzacji.

źródło: poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj