Krakowski oddział Wód Polskich ogłosił postępowanie przetargowe na dokumentację projektową dotyczącą podniesienia wału przeciwpowodziowego w Łapanowie i jego rozbudowy. Inwestycja ma zakończyć się na przełomie 2022 i 2023 r.

Obecnie istniejący wał okazał się zbyt niski, gdy w następstwie ekstremalnych opadów w zlewni Stradomki, jakie wystąpiły w nocy z 20 na 21 czerwca, uformowała się fala powodziowa o kulminacji osiągającej 596 cm na wodowskazie w Łapanowie. Doszło wtedy do przelania się wody przez lewy wał rzeki i zalania centrum tej miejscowości położonej na zawalu.

Newralgicznym miejscem, w którym doszło do przelania było przewężenie obszaru przepływu wód powodziowych w rejonie zalewu w Łapanowie.Jak mówił prezes Państwowego Gospodarstw Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, Mieszkańcy Łapanowa i okolicznych miejscowości bardzo czekają na tę inwestycję, która ma zwiększyć ich bezpieczeństwo powodziowe.

Według Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie szacowany koszt budowy i modernizacji wałów wynosi około 15 mln zł.

W nocy z 20 na 21 czerwca wezbrane wskutek ulewnego deszczu rzeki Stradomka i Tarnawka przelały się przez wał przeciwpowodziowy i zalały centrum Łapanowa. Podtopionych zostało kilkadziesiąt budynków mieszkalnych, gospodarczych, rynek oraz kilkadziesiąt sklepów i punktów usługowych. Kilkadziesiąt osób musiało być ewakuowanych przez strażaków. Zniszczone zostały m.in. trzy przepompownie ścieków i przepompownia wody, przedszkole, dom kultury i biblioteka, gminny ośrodek sportu i rekreacji, a także uszkodzone kilkanaście kilometrów dróg. Według władz gmin straty mogą sięgać kilkunastu milionów złotych.

O problemach powodzi i niwelowani ich skutków będą mówili uczestnicy webinarium “Ochrona przed skutkami powodzi, zalań i podtopień”, które odbędzie się 22 lipca.

 

Czytaj więcej

Skomentuj