1 / 4

W parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wlkp. zakończyły się prace związane z rewitalizacją zieleni. Domek dla kaczek wrócił na wyspę stawu, spacerując można napotkać nowe nasadzenia drzew i krzewów, zagospodarowania doczekały się też trawniki.

Posadzono 25 nowych drzew i prawie 33 tys. bylin, roślin cebulowych i krzewów. Odświeżono szatę roślinną, a na zagospodarowanych trawnikach już wczesną wiosną pojawią się pierwsze krokusy.

Część krajobrazu przy mostku położonym obok stawu wypełniły wierzby płaczące, podobnie jak to było przed wojną. Zamontowano urządzenia służące ochronie drobnych zwierząt – owadów, ptaków, kaczek. Na wyspie stawu ponownie posadowiono domek dla kaczek, który funkcjonował tam przed wielu laty. Dominującym gatunkiem nasadzonych drzew jest kasztanowiec biały i czerwony.

W parku nie ma już drzew z gatunku tulipanowiec amerykański. Przesadzono je do trzech innych okazów z tego gatunku w parku przy szpitalu psychiatrycznym. Polana na której rosły drzewa zyskało nową funkcję – będzie to teraz miejsce przeznaczone na rekreację, to tutaj będą się odbywały m.in. miejskie uroczystości. Zadanie zostało wykonane z odrębnego projektu.

W przyszłym roku miasto zapowiada kolejne zmiany w paku Wiosny Ludów. Inwestycja kosztowała ponad 700 tys. zł. W 85 proc. została dofinansowana ze środków UE.

Czytaj więcej

Skomentuj