Około 20 proc. polskich gmin nadal nie ma uchwalonych Planów Gospodarki Odpadami lub Regulaminów Utrzymania Czystości i Porządku.

Z danych krakowskiej Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, która prowadzi monitoringu odpadami komunalnymi, wynika że na 2413 polskich gmin 101 nie posiada uchwalonych PGO, a 402 nadal jest bez RUCiP. Tymczasem ustawowy termin na uchwalenie tych pierwszych minął ponad trzy lata temu, a drugich – dwa lata temu. Tylko w sześciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim wszystkie gminy mają Plany Gospodarki Odpadami.

źródło: samorząd.pap.pl

Czytaj więcej

Skomentuj