Ostrów Wielkopolski planuje wybudowanie w tym roku własnej sieci energetycznej dostarczającej “zieloną energię”. Siecią popłynie ekologiczny prąd wytwarzany m.in. z biomasy drzewnej. Otworzy to możliwość korzystania z lokalnej energii instytucjom i przedsiębiorcom, a także pierwszym mieszkańcom miasta.

Projekt budowy sieci przyłączeniowej zaprezentowano 1 lutego na warsztatach dla partnerów projektu “Ostrowski Rynek Energetyczny”. W warsztatach udział wzięli nie tylko członkowie-założyciele ORE, ale również potencjalni odbiorcy lokalnej ekologicznej energii – właściciele i zarządcy obiektów instytucji, firm oraz wspólnot mieszkaniowych położonych na trasie przebiegu zaplanowanej sieci.

– Pierwszy odcinek sieci obejmie trasę od Centrum Przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego do Ostrowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Wrocławskiej. Siecią popłynie ekologiczny prąd wytwarzany przez OZC m.in. z biomasy drzewnej. Inwestycja będzie realizowana w pierwszym półroczu tego roku – wyjaśnia Jan Grześkowiak, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego.

Koordynatorem projektu odpowiedzialnym za kontakty z przyszłymi odbiorcami miejskiej “zielonej” energii jest specjalistyczna spółka CRK Energia.

– Planujemy, aby pierwsi odbiorcy mogli korzystać z naszych usług już z początkiem 2020 roku. Wszystkich zainteresowanych podłączeniem do nowej sieci zapraszamy do kontaktu już w najbliższych tygodniach, aby wspólnie zaplanować i przeprowadzić niezbędne procedury. W tym zakresie zapewnimy pełne wsparcie i kompleksową obsługę – informuje Artur Dembny, prezes CRK Energia.

Także nowe miejskie autobusy elektryczne w Ostrowie Wielkopolskim zasilane są energią wytwarzaną przez OZC. Już pierwsze dwa miesiące funkcjonowania tego rozwiązania przyniosły rzeczywiste oszczędności finansowe. Cena własnej energii do ładowania autobusów jest znacznie niższa niż zakup na warunkach rynkowych. Koszt energii do autobusów elektrycznych jest o połowę mniejszy niż koszt paliwa do pojazdów dieslowych.

Przewidywane rezultaty tworzenia Ostrowskiego Rynku Energetycznego i budowa własnej sieci energetycznej to redukcja pieniędzy wypływających z miasta na zakup energii o 50 mln złotych rocznie. Analizy wskazują, że z Ostrów wydaje na energię (energia elektryczna, ciepło, paliwa) około 400 mln złotych rocznie. Projekt doprowadzi do pozostawienia części tych środków u lokalnych firm i samych mieszkańców. Ponadto przedsięwzięcie przyniesie nowoczesne miejsca pracy oraz znaczący efekt ekologiczny – zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o około 17,5 tysiąca ton rocznie.

– Lokalne bezpieczeństwo energetyczne, szczególnie w obliczu podwyżek cen i niepewności na rynku energii elektrycznej, stało się jednym z najważniejszych wyznań nowej kadencji samorządu. Ostrów Wielkopolski przewidział to zjawisko i z wyprzedzeniem podjął własną inicjatywę stając się pionierem w dziedzinie lokalnej energetyki. Patrząc perspektywicznie i dalekowzrocznie chcemy dać przedsiębiorcom i mieszkańcom szansę na tańszą lokalną energię elektryczną – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Od samego początku ostrowski projekt wspierają ogólnopolskie autorytety naukowe, na czele z prof. Janem Popczykiem – pionierem i twórcą polskiej energetyki obywatelskiej.

– Działania Ostrowa Wielkopolskiego znakomicie wpisują się w potrzeby i przewidywane kierunki rozwoju polskiej i europejskiej energetyki – podkreślił prof. Popczyk. Przewiduje on, że Ostrów Wielkopolski może osiągnąć samowystarczalność energetyczną najpóźniej do 2040 roku.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. A co z rozbudową biogazowni przy oczyszczalni ścieków? Ostrów i okolice zawalone są odpadami organicznymi, z którymi nie ma co robić… aż się prosi o ich fermentację…

  2. “zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o około 17,5 tysiąca ton rocznie”
    PYTANIE:
    Gdzie konkretnie na mapie nastąpi zmniejszenie tej emisji?
    Czy to będzie w Ostrowie czy w lokalizacji elektrowni?

Skomentuj