Od 5 grudnia Urząd Miasta Krakowa zmienia godziny obsługi mieszkańców. Do miejskich instytucji ograniczających swą działalność z uwagi na ceny energii dołącza również Muzeum Krakowa, które wprowadza w grudniu 2022 roku ograniczenia funkcjonowania wszystkich oddziałów. 

Zgodnie z art. 37 ustawy z 7 października 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,” kierownicy jednostek sektora finansów publicznych od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. mają zredukować zużycie energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy o 10 proc. w stosunku do średniej z lat 2018-2019. Natomiast w przyszłym roku mają ograniczyć o 10 proc. energię w stosunku do zużycia z 2022 r. Kto tego obowiązku nie wykona, na podstawie art. 38 tej ustawy ma podlegać karze do 20 tys. zł. Raport z oszczędności energii elektrycznej, kierownicy jednostek sektora finansów publicznych będą przekazać prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek.

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Krakowa

Jeśli chodzi o Urząd Miasta Krakowa to z usług świadczonych dotąd do godz. 18.00 w trzech lokalizacjach UMK (al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2 i ul. Wielicka 28a) nie będą realizowane: nadawanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy,  wydawanie dowodów osobistych, działalność Punktu Obsługi Przedsiębiorcy. W ten sposób miasto chce zmniejszyć rachunki za prąd. Z kolei Muzeum Krakowa wprowadza w grudniu 2022 roku ograniczenia funkcjonowania wszystkich oddziałów. W wybrane dni placówki pozostaną zamknięte, zespół przejdzie na pracę zdalną, na miejscu nie odbędą się także wydarzenia zewnętrzne. – Zobowiązanie takie nakłada na nas “ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej” – poinformował rzecznik Muzeum Krakowa Krzysztof Haczewski.

Punkty Obsługi Mieszkańca w galeriach handlowych

Jak informuje Urząd Miasta większość usług świadczonych dotychczas w trzech lokalizacjach UMK w godzinach popołudniowych będzie można zrealizować w Punktach Obsługi Mieszkańców, funkcjonujących w galeriach handlowych (Galeria Bronowice, ul. Stawowa 61; Galeria Bonarka City Center, ul. Kamieńskiego 11; Galeria Serenada, al. Bora-Komorowskiego 41), które będą teraz otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-18.00.

Urząd Stanu Cywilnego w godz. 15.30-18.00 będzie funkcjonował tylko w jednej lokalizacji – przy ul. Lubelskiej 29. Pozostałe usługi będą świadczone na dotychczasowych zasadach w godzinach od 7.40 do 15.30.

Miasto przypominamy również, że kontakt z Urzędem Miasta Krakowa w przypadku niektórych spraw – odbiór przez strony dokumentów, których nadawcą jest UMK, prowadzony jest także za pośrednictwem usługi Paczkomat Urząd 24:

  • odbiór przesyłek (bezpłatny) odbywa się w jednym z pięciu paczkomatów zlokalizowanych przy: al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielickiej 28a, os. Zgody 2, ul. Bohdana Zaleskiego 23 oraz ul. Mogilskiej 41
  • nadawanie przez mieszkańców przesyłek do Urzędu Miasta Krakowa odbywa się poprzez stronę internetową urzad24.inpost.pl, wypełnienie formularza, dokonanie opłaty oraz umieszczenie przesyłki w jednym z paczkomatów lub w jakimkolwiek innym paczkomacie InPost zlokalizowanym na terenie Krakowa.

Dni dla Ziemi w Muzeum Krakowa

Muzeum Krakowa natomiast postanowiło wprowadzić tzw. Dni dla Ziemi. W każdy poniedziałek grudnia wszystkie oddziały zostaną zamknięte, poza tradycyjną wystawą szopek w Pałacu Krzysztofory, którą będzie można oglądać w poniedziałki 5 i 26 grudnia, a także Rynkiem Podziemnym czynnym w poniedziałek 26 grudnia. W poniedziałki praca będzie się odbywała w systemie zdalnym. Wszystkie oddziały muzeum pozostaną zamknięte także 24, 25 i 31 grudnia.

Z kolei w dniach 19-26 grudnia nieczynna będzie Fabryka Emalia Oskara Schindlera, a od 19 do 25 grudnia – Rynek Podziemny. Zmieni się również harmonogram wystawy stałej “Kraków od początku, bez końca” w Pałacu Krzysztofory – w grudniu będzie czynna we wtorki, soboty i niedziele.

Krzysztof Haczewski dodaje, że w grudniu w muzeum obowiązywać też będą specjalne procedury, które mają pomóc w ograniczeniu zużycia energii. Jedną z nich jest wycofanie się z wydarzeń zewnętrznych organizowanych na terenie instytucji. Ograniczenia obejmują także ogrzewanie i działanie klimatyzacji.

– Niestety, nie wystarczy to do uzyskania oczekiwanych oszczędności energii. To dlatego Muzeum Krakowa jest zmuszone do zamknięcia w niektóre dni oddziałów – przyznaje rzecznik muzeum i dodaje, że zobowiązanie kierowników jednostek sektora finansów publicznych do zredukowania zużycia energii elektrycznej w budynkach o 10 proc. w stosunku do średniej z lat 2018-2019 w rzeczywistości wymaga od muzeum uzyskania oszczędności niemal dwukrotnie większych.

– Stawia to Muzeum Krakowa w niekorzystnej sytuacji – we wspomnianym okresie trwał remont Pałacu Krzysztofory, a zużycie energii było w nim zdecydowanie mniejsze niż obecnie (działają wystawa stała i wystawy czasowe), nie mieliśmy też jeszcze oddziału Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. W rzeczywistości w grudniu bieżącego roku musimy więc ograniczyć zużycie energii nie o 10, a o ok. 18 proc. – wyjaśnia Haczewski.

 

Czytaj więcej

Skomentuj