1 / 3

Nowo wybudowany Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Olsztynie zostanie oficjalnie otwarty w czwartek. Będzie mógł przetwarzać ok. 95 tys. ton odpadów rocznie.

Inwestycję w ramach projektu pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” rozpoczęto w 2013 r. Poza zakładem powstały także trzy stacje przeładunkowe – w gm. Lidzbark Warmiński, Mrągowo i Szczytno. Projekt obejmował także rekultywację ośmiu składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach: Kocioł Duży k. Pisza, Dywity k. Olsztyna, Adamowo k. Biskupca, Zełwągi k. Mikołajek, Medyny k. Lidzbarka Warmińskiego, Kierwiny w gm. Kiwity, Długa k. Sępopola oraz Łęgajny na terenie gm. Barczewo. Łącznie zrekultywowano ok. 30 hektarów nieczynnych składowisk.

Zastosowana technologia

W nowo wybudowanym zakładzie zastosowano technologię segregacji mechanicznej odpadów zmieszanych w połączeniu z ich biologicznym suszeniem. W wyniku tego procesu odpady staną się energetycznym paliwem wykorzystywanym w ciepłowniach lub cementowniach. Zgodnie z założeniami w ten sposób w olsztyńskim ZUOK-u będzie przetwarzanych ok. 95 tys. ton odpadów rocznie. Na terenie zakładu powstały niezbędne instalacje technologiczne:

  • Punkt Przyjmowania Odpadów Komunalnych o przepustowości 95 tys. ton/rok, w którym będą przyjmowane trafiające do ZUOK w Olsztynie odpady zmieszane, magazynowane i wstępnie przetworzone przed procesem biosuszenia.
  • Segment Biologicznego Przetwarzania Odpadów o przepustowości 95 tys. ton/rok, w którym będzie przeprowadzony proces biologicznego suszenia, trwający ok. 10 dni. W efekcie powstanie materiał o wilgotności ≤18,5%. Proces biologicznego suszenia odpadów wykorzystuje energię cieplną powstałą podczas tlenowego rozkładu odpadów biodegradowalnych do suszenia całego strumienia odpadów, znajdującego się w bioreaktorach.
  • Segment Mechanicznego Przetwarzania Odpadów o przepustowości 95 tys. ton/rok, którego funkcją jest wydzielenie frakcji wysokoenergetycznych ze strumienia odpadów po procesie biosuszenia. Podczas procesów mechanicznych w instalacji powstaje paliwo z odpadów (tzw. RDF) o wartości opałowej ok. 16 MJ/kg, które będzie magazynowane na terenie zakładu do momentu zbycia.
  • Sortownia Odpadów Opakowaniowych o przepustowości 16 tys. ton/rok, na której ze strumienia odpadów z selektywnej zbiórki będą wydzielane i doczyszczane czyste frakcje handlowe: tworzywa sztuczne, makulatura, szkło.
  • Segment Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych o przepustowości 2,5 tony/rok, którego funkcją jest przyjmowanie selektywnego strumienia odpadów wielkogabarytowych, magazynowania odpadów przed ich demontażem oraz ich unieszkodliwianie poprzez demontaż i rozdrobnienie.
  • Segment Przerobu Odpadów Budowlanych o przepustowości 5 tys. ton/rok, którego zadaniem jest selektywne gromadzenie odpadów budowlanych oraz ich przetwarzanie poprzez rozdrabnianie i przesiewanie.
  • Magazyn Odpadów Niebezpiecznych o przepustowości 1 tys. ton/rok, w którym będą magazynowane odpady niebezpieczne do czasu uzbierania odpowiedniej ilości, a następnie przewiezione do specjalistycznych zakładów unieszkodliwiania.

Ponadto wybudowano: budynek administracyjny, punkt ewidencji odpadów, myjkę kół i podwozi, biofiltr, boksy magazynowe na surowce wtórne, boksy magazynowe na paliwo z odpadów (RDF), garaże dla pojazdów kołowych oraz stację paliw.

Dobra organizacja

Organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla centralnej części woj. warmińsko-mazurskiego zajął się Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK), który jest obecnie spółką 37 gmin. Szacuje się, że ok. 500 tys. mieszkańców tego obszaru wytwarza rocznie 160 tys. ton odpadów. Służby komunalne zbierają 130 tys. ton odpadów i ta ilość będzie zagospodarowywana w ramach stworzonego systemu zbiórki i unieszkodliwiania.

W spółce ZGOK 40% udziałów posiada Olsztyn, natomiast 60% kapitału wniosły pozostałe gminy. Wkład własny spółki to ok. 33 mln zł. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotą ok. 120 mln zł. Całkowity koszt projektu to 226 mln zł. Na realizację inwestycji pozyskano także pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. najwięcej kasy poszło na ten budynek “administracyjny” – kunszt architektury będący znakiem że Edward Gierek wiecznie żyw będzie w Olsztynie

Skomentuj