16 grudnia Rada Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” podjęła uchwałę o odwołaniu prezesa Krzysztofa Dąbrowskiego. Jednocześnie, w drodze kolejnej uchwały, powołała nowego prezesa, którym został Paweł Sikorki. Obejmie on funkcję 1 stycznia 2023 r.

Paweł Sikorski jest adwokatem, absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2014 roku posiada tytuł zawodowy adwokata, jest wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy. Od 2008 roku mec. Paweł Sikorski jest stałym współpracownikiem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Na przestrzeni trzynastu lat pracy, jako ekspert IGWP, brał udział w pracach legislacyjnych inicjowanych przez IGWP, uczestniczył i był umocowany do samodzielnego reprezentowania izby m.in. w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, w spotkaniach roboczych z parlamentarzystami, przedstawicielami ministerstw, w spotkaniach z przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych, w tym Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Środowiska, Związku Miast Polskich. Jest również członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej, reprezentując IGWP.  Współtworzył i opiniował akty prawne oraz dokumenty przesyłane do konsultacji przez European Federation of National Associations of Water Services (EurEau). W ramach obsługi prawnej izby doradzał również członkom izby – przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym. Był współautorem wielu opinii prawnych oraz autorem publikacji w branżowych czasopismach. Mec. Paweł Sikorski był od 2008 roku współorganizatorem wszystkich najważniejszych wydarzeń organizowanych przez IGWP: konferencji, kongresów, spotkań branżowych i wyjazdów technicznych. Aktywnie uczestniczył w organizacji Targów WOD-KAN, pełniąc również funkcję koordynatora organizacji Targów WOD-KAN.

Względy osobiste

Dotychczasowy prezes, Krzysztof Dąbrowski, został wybrany 24 marca 2021 r. Wcześniej był prezesem Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu oraz prezesem zarządu Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza. Wcześniej. Okazuje się, że to sam Krzysztof Dąbrowski wystąpił z wnioskiem o skrócenie kadencji.

– Czas mojej pracy w izbie to okres wielu dynamicznych zdarzeń, nie tylko w naszej branży, ale w całej otaczającej nas rzeczywistości. Pandemia, wojna w Ukrainie, niepokojące zjawiska w gospodarce zarówno globalnej, jak i krajowej, inflacja i trudności w zatwierdzaniu naszych branżowych taryf przez regulatora na poziomie kompensującym koszty funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych to realia, w których przyszło nam funkcjonować. Złożyłem ten wniosek ze względów osobistych. Bardzo dziękuję wszystkim za ten być może krótki, ale intensywny czas doskonałej współpracy – mówi Krzysztof Dąbrowski, były już prezes IGWP.

Czytaj więcej

Skomentuj