Bezpieczeństwo energetyczne Polski i unijny pakiet klimatyczny to główne tematy rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z przewodniczącą Komisji Przemysłu, Badań i Energii KE (ITRE) Angelą Niebler. Spotkanie odbyło się 22 lipca w Ministerstwie Gospodarki.

Wicepremier Waldemar Pawlak zaprezentował polskie stanowisko w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. – Kilka lat temu najlepszym, bo najczystszym paliwem wydawał się gaz. Jednak przy obecnych cenach tego surowca powinniśmy poszukiwać alternatywnych źródeł pozyskiwania energii – powiedział. – Naszym priorytetem jest obecnie rozwijanie czystych technologii węglowych, przy jednoczesnym ograniczaniu zużycia ropy i gazu – dodał.

Według wicepremiera zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną powinno być zaspokajane przy większym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, a w przyszłości także dzięki rozwojowi energetyki jądrowej. – Najszybszy przyrost energii możemy dziś uzyskać upowszechniając energetykę wiatrową – podkreślił. – Energetyka jądrowa może pojawić się w Polsce najwcześniej za kilkanaście lat, a wszelkie decyzje w tej kwestii zostaną poprzedzone konsultacjami społecznymi – dodał wicepremier.

Odniósł się również do problematyki pakietu klimatycznego. Zaznaczył, że unijny podział uprawnień do emisji CO2 powinien być zróżnicowany, sprawiedliwy i przejrzysty. – Sposób wytwarzania energii elektrycznej jest różny w poszczególnych krajach, dlatego podział akcji emisyjnych powinien to odzwierciedlać – wyjaśnił. – Potrzebujemy takiego rozwiązania, które pozwoli na stopniowe dostosowanie polskich realiów do wymogów UE i na dalszy rozwój naszej gospodarki – powiedział wicepremier. – Proponujemy zacząć od 20 proc. i stopniowo dochodzić do pełnej aukcyjności, tak, aby przedsiębiorstwa miały czas na dostosowanie się do wspólnotowych standardów – powiedział szef resortu gospodarki.

Wicepremier przedstawił także działania polskiego rządu na rzecz ochrony klimatu. – W listopadzie br. planujemy zorganizowanie w Polsce konferencji klimatycznej z udziałem ministrów gospodarki 20 krajów o najwyższej emisji CO2 oraz liderów przemysłu energochłonnego – poinformował. – Chodzi nam o promocję globalnych porozumień sektorowych – dodał. Zdaniem wicepremiera kluczowe jest, żeby przyjęte standardy realizowały nie tylko kraje wysokorozwinięte, ale też rozwijające się.

Przewodnicząca Komisji Przemysłu, Badań i Energii KE (ITRE) Angela Niebler zauważyła, że ważne jest wypracowanie wspólnych dla UE standardów ochrony środowiska, ograniczania emisji CO2 i zużycia energii. – Uważam, że zorganizowanie takiego spotkania jest potrzebne, tym bardziej, że byłaby to pierwsza tego typu inicjatywa – zaznaczyła przewodnicząca.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj