Największy krajowy operator logistyki naftowej – PERN S.A. skorzysta z usług Columbus Energy w zakresie fotowoltaiki. Pierwszym zadaniem Columbusa jest uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla instalacji fotowoltaicznych dla dziewięciu baz paliw i ropy należących do PERN.

O swoich działaniach, umożliwiających wybudowanie instalacji fotowoltaicznych w wybranych bazach ropy naftowej i paliw, spółka PERN informowała kilkukrotnie. W wyniku wygranego przetargu, Columbus Energy został partnerem spółki w obszarze przygotowania koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane na terenie dziewięciu wytypowanych do tego etapu baz paliw i ropy naftowej.

– Naszym głównym zadaniem na obecnym etapie współpracy jest sporządzenie koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznej oraz pozyskanie wszelkich wymaganych zgód, pozwoleń i decyzji, niezbędnych do uzyskania warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Jest to bardzo złożony proces z uwagi na obowiązujące prawo oraz wymogi związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych – tłumaczy Sebastian Lorenz, dyrektor sprzedaży obszaru public Columbus Energy S.A.

To już kolejna umowa podpisana w 2022 r. z PERN. Na tym etapie Columbus przygotowuje analizę możliwości wybudowania instalacji fotowoltaicznych we wskazanych przez PERN lokalizacjach. Do końca bieżącego roku PERN zamierza też uruchomić na dachu centrali w Płocku i terenach zieleni wokół budynku instalacje fotowoltaiczne, które będą generowały zieloną energię na potrzeby biurowca.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę do rafinerii PKN Orlen w Płocku oraz Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający bazy magazynowe surowca i paliw.

Czytaj więcej

Skomentuj