Ambasada Brytyjska w Polsce chce dofinansować projekty z zakresu klimatu i energii promujące gospodarkę niskowęglową, w tym efektywność energetyczną i energię odnawialną.

Do 15 czerwca można składać wnioski (w jęz. angielskim) o granty na organizację seminariów, konferencji, warsztatów, wizyt studyjnych i staży, wydawnictwo publikacji, raportów, książek i materiałów multimedialnych, działania promocyjne i kampanie informacyjne oraz projekty z zastosowaniem innowacyjnych, przyjaznych środowisku rozwiązań.

Maksymalna wartość grantu, o który można się ubiegać w ambasadzie to 5 tysięcy funtów brytyjskich. Jedna instytucja może zgłosić więcej niż jeden wniosek projektowy. Fundusze uzyskane z ambasady powinny zostać wykorzystane do końca lutego 2009 roku. W ciągu 3 miesięcy od zakończenia projektu instytucja wdrażająca go musi przedstawić raport z realizacji projektu. Do uzyskania grantu nie kwalifikują się projekty długoterminowe, np. seria seminariów, których celem jest opracowanie ekspertyz ekonomicznych czy politycznych. Dofinansowania nie uzyskają również wydarzenia komercyjne.

Eko lokator Gdansk 300 x 250

Aby wziąć udział w konkursie o brytyjski grant należy wypełnić w języku angielskim wniosek projektowy i przesłać go do ambasady przed 15 czerwca 2008 roku na adres info@britishembassy.pl z dopiskiem "klimat i energia". Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie internetowej www.britishembassy.pl

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj