Ambasada Brytyjska w Polsce chce dofinansować projekty z zakresu klimatu i energii promujące gospodarkę niskowęglową, w tym efektywność energetyczną i energię odnawialną.

Do 15 czerwca można składać wnioski (w jęz. angielskim) o granty na organizację seminariów, konferencji, warsztatów, wizyt studyjnych i staży, wydawnictwo publikacji, raportów, książek i materiałów multimedialnych, działania promocyjne i kampanie informacyjne oraz projekty z zastosowaniem innowacyjnych, przyjaznych środowisku rozwiązań.

Maksymalna wartość grantu, o który można się ubiegać w ambasadzie to 5 tysięcy funtów brytyjskich. Jedna instytucja może zgłosić więcej niż jeden wniosek projektowy. Fundusze uzyskane z ambasady powinny zostać wykorzystane do końca lutego 2009 roku. W ciągu 3 miesięcy od zakończenia projektu instytucja wdrażająca go musi przedstawić raport z realizacji projektu. Do uzyskania grantu nie kwalifikują się projekty długoterminowe, np. seria seminariów, których celem jest opracowanie ekspertyz ekonomicznych czy politycznych. Dofinansowania nie uzyskają również wydarzenia komercyjne.

Aby wziąć udział w konkursie o brytyjski grant należy wypełnić w języku angielskim wniosek projektowy i przesłać go do ambasady przed 15 czerwca 2008 roku na adres info@britishembassy.pl z dopiskiem "klimat i energia". Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie internetowej www.britishembassy.pl

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj