Tegoroczny pierwszy dzień wiosny w Mielcu przyniósł założenie pierwszej w centrum miasta łąki kwietnej powstałej na publicznym zieleńcu przy skrzyżowaniu ulic Jagiellończyka i Kusocińskiego.

Z tej okazji zorganizowano warsztaty na temat zakładania łąk kwietnych i ich znaczenia i funkcji w miejskim ekosystemie w których oprócz m.in. pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz Referatu Zieleni udział wzięła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu, radne Rady Miejskiej Mirosława Jakubowska i Magdalena Weryńska-Zarzecka (jako inicjatorki pomysłu założenia łąki kwietnej na tym terenie), przewodnicząca  Rady Osiedla Kusocińskiego Natalia Kacała, a także Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Paweł Pazdan.

Warsztaty organizowane przez Gminę Miejską Mielec poprowadził Karol Podyma, właściciel firmy Łąki Kwietne, wybrany wykonawca posiadający bogate doświadczenie w realizacji  tego typu przedsięwzięć w Polsce.

Teren przygotowany znacznie wcześniej

Założona została łąka o powierzchni ponad około 300 m2 wraz z przyległymi trawnikami. Grunt pod wysiew został przygotowany jesienią ubiegłego roku. W obsianiu terenu dwoma mieszankami nasion  różnych rodzajów czynny udział wzięli uczestnicy warsztatów pod czujnym okiem pracowników firmy Łąki Kwietne.

Założenie niewielkiej enklawy łąkowej w centrum naszego miasta to pilotażowy program, który może być początkiem nowej jakości zieleni w przestrzeni miejskiej i jedną z pierwszych inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę  dla ochrony wody i klimatu.

Inwestycje w błękitno-zieloną infrastrukturę

Warsztaty terenowe dotyczące wysiewu łąki kwietnej to jeden z etapów realizacji małej inwestycji,  zgodnie z porozumieniem  zawartym pomiędzy Gminą Miejską Mielec, a IRMIR dla przedsięwzięcie pn.: „ZAŁOŻENIE ŁĄKI KWIETNEJ I TRAWNIKÓW W RAMACH REALIZACJI MAŁEJ INWESTYCJI w błękitno-zieloną infrastrukturę w „Programie kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”.

Czytaj więcej

Skomentuj