Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej w liście do premiera Donalda Tuska wyraziła zaniepokojenie wywołane faktem likwidacji stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Promocji Alternatywnych Źródeł Energii.

Zdaniem Izby stanowisko to miało nie tylko symboliczny charakter, nadający właściwą rangę problemowi alternatywnych źródeł energii, ale miało także duże znaczenie praktyczne.

„Pełnomocnik Rządu był niezwykle istotnym punktem kontaktowym dla reprezentantów branży energetyki odnawialnej. Był również podmiotem koordynującym działania dotyczące tej branży toczące się w wielu ministerstwach i urzędach. W związku ze stojącymi przed obecnym Rządem obowiązkami wynikającymi z konieczności wdrażania nowej dyrektywy ws. promocji OZE niezbędne są wielokierunkowe działania, które będą musieli realizować ministrowie i szefowie wielu urzędów centralnych. Działania te wymagają ścisłej współpracy tych wszystkich instytucji, o co niezwykle trudno w codziennym natłoku pracy, która w każdej z tych instytucji jest wykonywana. Dlatego też PIGEO uważa, że niezbędne jest ustanowienie punktu koordynacyjnego, który będzie miał uprawnienia i narzędzia do nadzorowania i koordynowania procesu tworzenia ram funkcjonowania nowej branży, jaką jest energetyka odnawialna.” – czytamy w liście.

PIGEO zaapelowała do Premiera o ustanowienie Pełnomocnika Rządu ds. Energetyki Odnawialnej, który będzie partnerem ze strony Rządu RP dla przedstawicieli energetyki odnawialnej w Polsce.

źródło: pigeo.org.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj