Kilka tygodni temu Komisja Europejska opublikowała propozycję wydania nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i zużytych baterii. Ten bardzo obszerny dokument, liczący 79 artykułów pogrupowanych w trzynastu rozdziałach i dodatkowo dwanaście załączników, na stu kilkudziesięciu stronach prezentuje unijną wizję przyszłości dla chemicznych źródeł prądu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Na wstępie należy podkreślić, iż wydanie rozporządzenia, które ma zastąpić dyrektywę 2006/66/WE oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 493/2012 z 11 czerwca 2012 r., oznacza, że nowe przepisy zaczną obowiązywać bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE, bez potrzeby ich transponowania do prawa krajowego. Po drugie, Komisja Europejska proponuje, aby rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2022 r., czyli już za niecałe dwanaście miesięcy. Jeśli tak krótki termin zostanie zachowany, dla Polski i dla pozostałych państw członkowskich UE będzie to oznaczało konieczność szybkiego podjęcia szeregu działań dostosowawczych. Przed przystąpieniem do szczegółowej analizy najistotniejszych części planowanego rozporządzenia warto zapoznać się z treścią „Memorandum wyjaśniającego”, które poprzedza ten dokument.

STRATEGICZNE BATERIE

Uzasadniając potrzebę wydania nowego rozporządzenia, Komisja Europejska wskazuje przyczyny i formułuje nowe cele. Komisja podkreśla, że rozwój i produkcja baterii to strategiczne imperatywy dla Europy w kontekście przejścia na czystą energię. Produkcja baterii staje się również kluczowym elementem europejskiego sektora motoryzacyjnego.

W UE transport odpowiada...