Potencjał zawarty w odnawialnych źródłach energii jest ogromny. Ich rozwój stanowi obecnie klucz do wsparcia, a czasami nawet metamorfozy, krajowego systemu energetycznego w wielu państwach. Nie można jednak nie zwracać uwagi na fakt, że cały czas pojawia się mnóstwo przeszkód, które niejednokrotnie skutecznie utrudniają wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. 

Zniwelowanie najważniejszych barier może pozwolić nie tylko na wzrost popularności rozwiązań związanych z „zieloną energią”, ale również na stopniowe zmniejszanie wykorzystywania paliw kopalnych. 

Stara sieć vs. przewymiarowanie instalacji

Pierwszym z hamulców jest bez wątpienia sytuacja ekonomiczna na terenie danego państwa. Wiąże się to bezpośrednio ze względnie wysokimi kosztami początkowymi, które należy ponieść przy okazji niemalże każdej instalacji opartej na odnawialnych źródłach. Być może nie są one tak przytłaczające jak w przypadku energetyki węglowej, a tym bardziej jądrowej, jednak w stosunku do mocy generowanej z danego systemu wynik przedstawia się mizernie. Nawet biorąc pod uwagę, iż technologie te generują bardzo niskie lub zerowe koszty eksploatacyjne, ich opłacalność, mając na względzie koszty początkowe, jest często wątpliwa. Niemniej jednak w przypadku wzrastających cen surowców energetycznych istnieje szansa na niwelowanie wskazanej przepaści. 

Kolejnym z argumentów, który bardzo często podnoszony jest przez przeciwników OZE, są problemy natury technicznej. Rozpatrywać należy je z uwagi na rozwój stosowanych technologii, ich zdolności pod względem generowania energii elektrycznej i/lub cieplnej, a także możliwości do współpracy z krajową...