Polska hodowla bydła, trzody chlewnej oraz drobiu wywiera ogromny wpływ na środowisko. Świadczy o tym chociażby ilość produkowanego śladu węglowego powstałego w produkcji mięsa, mleka i jaj. 

W 2020 r. wyprodukowano 5,22 mln ton mięsa, w tym 2,811 mln ton mięsa drobiowego, 1,853 mln ton mięsa wieprzowego i 565 tys. ton mięsa wołowego. Szacuje się, że produkcja 1 kg mięsa obarczona jest emisją 5,5 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla. Dokładne dane emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla przedstawiono w tabeli.

Przedstawione w tabeli dane pokazują, jak ogromny wpływ wywiera przede wszystkim produkcja mięsna na środowisko w porównaniu z uprawą zbóż, warzyw i owoców. Stąd też pojawiający się trend rezygnacji ze spożycia mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, mający chronić biosystemy.

Ślad węglowy w produkcji mięsa, mleka i jaj

Co zrobić, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych towarzyszących produkcji mięsa, jaj i mleka? Ograniczenie spożycia mięsa przez społeczeństwo jest trudne do osiągnięcia przy notowanym wzroście populacji ludzkiej na świecie. Podejmuje się liczne próby ograniczenia wywierania wpływu na środowisko, jednak zadanie nie jest łatwe i często wymaga wdrożenia nowoczesnej technologii, począwszy od rolnictwa precyzyjnego. 

Okazuje się, jednak, że można nawet całkowicie zredukować ślad węglowy w przypadku produkcji mięsa, mleka i jaj. Przykładem tego są działania zakładów mięsnych Goodvalley czy ferm przemysłowych, np. ferma bydła i indyków w Ruchocicach w Wielkopolsce, która deklaruje zerową emisję gazów cieplarnianych, co...