Krajowy Zasób Nieruchomości odpowiada za tworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, które będą budować mieszkania przeznaczone na wynajem o umiarkowanym czynszu. W planach jest kilkadziesiąt tysięcy lokali dla osób, które mają zdolność czynszową, ale nie posiadają zdolności kredytowej.

Problem dostępności mieszkań to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoi dziś Polska. Według danych GUS-u, aż 45% Polaków w wieku 25-34 lata mieszka z rodzicami. Niemal połowa młodych małżeństw nie może sobie pozwolić na zakup mieszkania. W raportach o stanie mieszkalnictwa w Polsce nieustannie wskazywany jest deficyt mieszkań o umiarkowanych czynszach. Rozwiązaniem tego problemu ma być rządowy program wspierania społecznego  budownictwa czynszowego przeznaczonego dla osób mniej zamożnych. Jednym z jego filarów jest program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM), realizowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) oraz samorządy. Podmioty te mają za zadanie budować mieszkania przeznaczone na wynajem, o umiarkowanym czynszu, z możliwością dojścia do własności.

– 19 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy z 10 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, regulująca działanie Krajowego Zasobu Nieruchomości. Oznacza to, że naszą podstawową działalność, czyli zakładanie spółek SIM, w pełni prowadzimy od stycznia tego roku. W trakcie ośmiu miesięcy założyliśmy 12 spółek SIM, które mają w planach wybudowanie ponad 12 tysięcy mieszkań. Mamy też podpisane porozumienia z ponad 400 gminami, co w niedługim czasie zaowocuje kolejnymi spółkami SIM, a co za tym idzie...