Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki kolejnej aukcji na premię kogeneracyjną. Wsparcie, które trafi do wytwórców energii elektrycznej i ciepła, pozwoli na przyspieszenie procesu transformacji polskiej energetyki. Jednak kolejna aukcja to również okazja do refleksji nad usprawnieniem mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze ciepłownictwa systemowego.

W aukcji, którą rozstrzygnięto 24 września br., złożono pięć ofert, wygrały natomiast trzy z nich – przedłożone przez spółki PGE Energia Ciepła (jedna oferta) oraz PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa (dwie oferty). Maksymalna wysokość wynagrodzenia z systemu wsparcia kogeneracji, przyznana w tej aukcji, to 305 mln zł, a wolumen energii elektrycznej objęty wsparciem wyniósł 2,33 TWh. Warto podkreślić, że premia dla tych jednostek będzie przysługiwała w latach 2024-2038.

Nadal szereg refleksji rodzi małe zainteresowanie systemem wsparcia opartym na aukcjach. We wrześniowej aukcji złożono pięć ofert, w czerwcowej nieco więcej, ale to nadal zbyt mało, aby można było mówić o efektywności tego narzędzia. Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysoko sprawnej kogeneracji, przyjęta pod koniec 2018 r., dawała nadzieję, że nowy system będzie realną zachętą do budowy jednostek kogeneracyjnych, ich modernizacji oraz utrzymywania produkcji energii elektrycznej z wysoko sprawnej kogeneracji w istniejących jednostkach. 

Jednak dotychczas przeprowadzone aukcje pokazują, że system ten wymaga dopracowania, uatrakcyjnienia, aby był bardziej przystępny, realnie wpływający na transformację branży ciepłowniczej. Mechanizm wsparcia CHP jest analizowany również w ramach Zespołu PTEZ ds....