Zmiany klimatyczne oraz przyspieszający rozwój miast sprawiają, że utrzymanie drzew na obszarach zurbanizowanych staje się coraz trudniejsze. Rosnąca liczba samochodów, nawierzchni utwardzonych oraz związana z nimi ilość stosowanej soli sprawiają, że roślinność ma się o wiele gorzej niż kilkadziesiąt lat temu. Tam, gdzie drzewa radziły sobie dotychczas dobrze, zaczyna być konieczna ich wymiana, a młode nasadzenia – jeżeli nie są odpowiednio dobrane – rosną słabo. W wielu miastach zmiany w doborach zachodzą wolno, częsty jest też ich brak, a co za tym idzie – przy ulicach wciąż pojawiają się drzewa niewłaściwe dla danego stanowiska.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że nie istnieje drzewo idealne, które będzie sobie świetnie radzić na każdym stanowisku, a mówiąc o sadzeniu w trudnych warunkach miejskich, należy pamiętać, że właściwy dobór gatunkowy to tylko część sukcesu. Na etapie projektowania nasadzeń należy uwzględnić przede wszystkim panujące warunki siedliskowe oraz podjąć się ich poprawy i dopiero wtedy dokonać wyboru drzewa, które najlepiej będzie spełniało wymagania postawione mu przez daną lokalizację. Istniejące dobory gatunkowe w wielu przypadkach wskazują na drzewa, które w warunkach stresowych radzą sobie zwykle słabo. Część spośród wybieranych drzew to te łatwo dostępne w szkółkach, które często reklamowane są jako „tolerujące warunki miejskie” lub „nadające się do nasadzeń przyulicznych” – choć nie zawsze tak jest. Od wielu lat nie dostrzega się dużych...