Odnawialne źródła energii to przede wszystkim technologie związane z pozyskiwaniem energii z promieniowania słonecznego oraz siły wiatru. Czy istnieją podstawy, aby bagatelizować znaczenie biogazu jako OZE? Bez wątpienia technologie te posiadają liczne wady, ale też zalety. Co więc wpływa na tak silne spłycanie rozmów o biogazowych rozwiązaniach?

Wyróżnić można trzy rodzaje biogazowni. Pierwszy bazuje na wytwarzaniu biogazu bezpośrednio na składowiskach odpadów. Technologia ta zakłada wykonanie specjalnego orurowania pod składowiskiem, w związku z czym jej wykorzystanie dotyczy przede wszystkim nowo budowanych obiektów. Drugi rodzaj biogazowni to zbiorniki lokalizowane bezpośrednio w okolicy oczyszczalni ścieków. Materiałem wsadowym są w tym wypadku osady i odpady organiczne, zatrzymywane na poszczególnych stadiach neutralizacji. Trzeci rodzaj to ten, który posiada prawdopodobnie największy obecnie potencjał, jednak wciąż jest dość rzadko wykorzystywany – chodzi o biogazownie rolnicze zlokalizowane na terenach wiejskich.

Biogazownie składają się zwykle z kilku głównych elementów, wśród których wymienić można: system podajników biomasy, komory fermentacyjne, zbiorniki na odpad pofermentacyjny i na biogaz oraz ewentualną jednostkę wytwórczą energii elektrycznej i (lub) ciepła – w przypadku pracy w układzie kogeneracyjnym. W wyniku prowadzonej przez drobnoustroje w komorze fermentacyjnej fermentacji beztlenowej dochodzi do generowania biogazu bogatego w metan, który wychwytujemy, aby stał się paliwem możliwym do wykorzystania w późniejszym czasie. Proces...