Na przełomie XX i XXI w. hodowcy z Uniwersytetu Castilla-La Mancha w Hiszpanii wyhodowali nowy klon mieszańca drzewa Paulownia Clon in Vitro 112. Nowy mieszaniec został wyhodowany z dwóch gatunków rodziny paulowniowatych odmian klonów Paulownia elongata i Paulownia fortunei i nazwany Oxytree, co w tłumaczeniu oznacza drzewo tlenowe. 

Już w 2011 r. drzewo tlenowe zostało wpisane do rejestru Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) pod numerem 115/11. W 2015 r. sprowadzono w śladowych ilościach do Polski z Hiszpanii pierwsze sadzonki Oxytree. W 2016 r. od maja do lipca wysadzono w Polsce 160 tys. sadzonek. W ostatnich latach sprzedaż sadzonek Oxytree wynosi ok. 100 tys. sztuk rocznie.

W trosce o środowisko

Wyhodowany nowy klon mieszańca drzewa Paulownia Clon in Vitro 112 jest gatunkiem homogenicznym, drzewa nie rozmnażają się z nasion, lecz jedynie przez sadzonki wyhodowane w laboratoriach. Po posadzeniu sadzonek Oxytree w pierwszych 20-30 dniach podwajają swoją wysokość i grubość pnia. W sprzyjających warunkach klimatycznych dobowy przyrost Oxytree może wynosić nawet 2 cm. Charakterystyczne dla Oxytree są bardzo duże liście ułożone nakrzyżlegle. W pierwszym i drugim roku wegetacyjnym powierzchnia jednego liścia wynosi od 2,5 do 3 tys. cm2 (fot. 1). W następnych latach w miarę wzrostu drzewa powierzchnia pojedynczego liścia jest nieco mniejsza, ale ilościowo jest ich znacznie więcej. Według Woźniaka i innych1 dzięki szybkiemu wzrostowi i dużej powierzchni liści drzewo posiada bardzo dużą zdolność pochłaniania dużych ilości dwutlenku węgla i wytwarzania...