Na temat drzew i ich znaczenia napisano już wiele. O ich budowie i sposobie funkcjonowania w środowisku uczymy się w szkole podstawowej, bardzo często już wtedy posługując się stwierdzeniami, że bez drzew i roślin nie byłoby życia. Odpowiedź na pytanie, czy ta edukacja przynosi efekty na miarę potrzeb współczesnego świata, to z pewnością temat na niejedną książkę. Nie można jednak pominąć faktu, że obecnie tematyka drzew, ich roli i znaczenia, to temat szeroko dyskutowany w przestrzeni publicznej, żywy zwłaszcza w miastach, gdzie ludzie coraz częściej dostrzegają negatywne skutki braku kontaktu człowieka z przyrodą oraz postępujących zmian klimatycznych. 

Drzewo to słowo posiadające wiele znaczeń i jeśli pominąć definicję przyrodniczą, to na gruncie tematów związanych z funkcjonowaniem miasta bardzo łatwo można połączyć takie trzy słowa jak drzewo, społeczeństwo i zaangażowanie. Patrząc na działania, zmiany oraz realizowane przez miasto i mieszkańców projekty, na gruncie Krakowa można powiedzieć, że drzewo jest symbolem społeczeństwa zaangażowanego, coraz chętniej sięgającego po różnorodne sposoby partycypacji.

Społeczeństwo zaangażowane kluczem do zmian

W życiu codziennym, zarówno zawodowym, jak i prywatnym, zaangażowanie jest czymś bardzo pożądanym, ponieważ to dzięki niemu możemy realizować wyznaczone sobie cele. Co więcej, wymagamy, aby osoby z naszego otoczenia również się nim charakteryzowały. Tak istotne więc wydaje się być wykorzystanie siły zaangażowania na poziomie społecznym.

Czym charakteryzuje się społeczeństwo zaangażowane? Kluczem i pierwszym krokiem jest przede wszystkim świadomość, rozumiana jako wiedza...