Ponad 130 uczestników wzięło udział w konferencji „Bezpieczeństwo w zaopatrzeniu w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Nowe obowiązki dla gmin”, która odbyła się online 31 marca br. Spotkanie dedykowane było samorządowcom i pracownikom samorządowym, a dyskusja koncentrowała się na nowej dyrektywie UE w sprawie wody pitnej, która już w styczniu stanie się częścią polskiego prawa.

Dyrektywa 2020/2184 unowocześnia 20-letnią dyrektywę w sprawie wody pitnej i jest wynikiem: wdrożenia odpowiedzi KE na europejską inicjatywę obywatelską „Right2Water” – 1 659 543 podpisów zebranych w 25 państwach członkowskich UE (2009 r.: spotkanie Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Publicznych, maj 2012 r.: rejestracja, grudzień 2013 r.: przedłożenie KE, luty 2014 r.: spotkanie i wysłuchani w PE, 14 marca 2014 r.: poparcie KE); oceny  z 1 grudnia 2016 r. sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) dyrektywy 98/83/WE oraz realizacji polityki Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ocenie sprawności i wydajności regulacyjnej REFIT zdiagnozowano kilka najbardziej znaczących problemów. To nieaktualna lista parametrów jakości wody i ich wartości parametrycznych, nadmierne poleganie na ocenach zgodności jakości wody na końcu łańcucha jej dostaw (w kranach) z wartościami parametrycznymi i związany z tym brak podejścia do zarządzania jakością wody opartego na analizie ryzyka, problemy związane z jakością wody w małych systemach wodociągowych, brak dostępu do publicznych sieci wodociągowych i dla wielu obywateli UE, problemy związane z materiałami kontaktującymi się z wodą, braki w komunikacji i przekazywaniu obywatelom właściwej informacji dotyczącej...