180 ekspertów przez kilka miesięcy pracowało nad rozwiązaniami do nowej krajowej polityki miejskiej. Efekty prac zaprezentowano podczas Kongresu Polityki Miejskiej, który odbył się w dniach 7-8 czerwca br. – tym razem w formule wirtualnej.

Zwiększanie dostępności, atrakcyjności oraz wykorzystania transportu publicznego wymaga zwiększania ilości oferowanych usług – zarówno w komunikacji miejskiej, jak i na kolei oraz poza miastami. Częstotliwość kursowania w miastach musi oferować kilkuminutowe interwały środkami transportowymi dostosowanymi do popytu. W przypadku małego popytu powinny być to małe jednostki, a w przypadku dużego – jednostki duże. W obszarach zamiejskich częstotliwość nie powinna być mniejsza niż pół godziny w godzinach szczytowych i godzinna w okresach pozaszczytowych. Ważne jest nie tylko usuwanie białych plam w postaci obszarów pozbawionych usług transportowych, ale również zapewnianie konkurencyjnej cenowo, całodziennej i całorocznej oferty, umożliwiającej dojazdy do pracy do miast wojewódzkich lub subregionalnych. 

Zbyt drogi transport miejski

Obecnie w transporcie pozamiejskim występuje bariera kosztowa korzystania z komunikacji publicznej, gdyż bilety miesięczne do 20-30 km osiągają cenę ok. 300 zł, zaś na dłuższe odcinki – odpowiednio więcej. To nie jest konkurencyjne cenowo w porównaniu do korzystania z własnego samochodu, zaś przy niskiej pensji i konieczności dojazdu 60-70 km (cena biletu – 450 zł) nie zachęca do podejmowania pracy. Nie tylko w obszarach pozamiejskich oferty cenowe są zbyt kosztowne, ale wysokie ceny biletów dotknęły także mieszkańców miast. W Krakowie od 1 lutego...