Konieczność obniżania energochłonności przemysłu jest bezdyskusyjna. Niestety, nasilające się zjawiska globalizacji i często skrajnego konsumpcjonizmu nie sprzyjają temu w żadnym wypadku. Niezbędne jest podejmowanie przeróżnych działań, które pozwolą przedsiębiorcom na obniżanie zapotrzebowanie na energię. 

Niezwykle istotną kwestią, która może okazać się jedyną niezbędną do wykonania w kontekście spełniania coraz bardziej wygórowanych norm zużycia energii, jest optymalizacja prowadzonych w danym zakładzie produkcyjnym procesów technologicznych. Dotyczy to przede wszystkim operacji, w których wspomniane zapotrzebowanie jest niezwykle duże. Wówczas stałe obniżenie podawanego prądu, nawet o niewielką wartość w skali całego zużycia, może dać wymierne efekty, bez jednoczesnego wpływu na ostateczny rezultat jakościowy dla produktu lub półproduktu. 

Równie ważnym aspektem jest kontrola wykorzystywanej przez zakład przemysłowy mocy. Moc przyłączeniowa w przypadku przedsiębiorców nie jest ostateczną wartością mocy, na którą należy zwracać uwagę. Przedsiębiorcy, a w szczególności duże zakłady przemysłowe, posiadają również graniczne wartości mocy, które w danym przedziale czasowym mogą wykorzystać. Ich przekroczenie wiąże się z koniecznością płacenia często bardzo wysokich kar. W związku z powyższym bardzo istotne jest dogłębne poznanie przeprowadzanego procesu. Pomóc w tym mogą bazy danych, które są w stanie magazynować informacje na temat wykonywanych operacji, a tym samym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii uczenia maszynowego i predykcji zdarzeń jesteśmy w stanie optymalizować procesy tak, aby uniknąć jakichkolwiek przekroczeń wspomnianych parametrów. Przydatne są także systemy, które ostrzegają przed zbliżaniem się granicznej wartości mocy...