Zawodowa energetyka bezdyskusyjnie oddziałuje na środowisko naturalne, a najbardziej agresywny wpływ mają elektrownie opierające swoje funkcjonowanie na paliwach kopalnych. Nasilający się wpływ energetyki na środowisko związany jest bezpośrednio z rozwojem przemysłu oraz sektora usługowego, ponieważ pociąga to za sobą zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, ciepło i innego rodzaju media.

Czynniki odpowiadające wpływowi energetyki na środowisko odnoszą się przede wszystkim do zanieczyszczenia powietrza, wody oraz gleby. Często podkreśla się, iż najistotniejsza jest ochrona powietrza, gdyż zawarte w odpadach toksyczne związki negatywnie wpływają na stan wód i gleb, zatem czyste powietrze jest dobrym stanem wyjściowym dla ochrony otaczającej nas przyrody.

KLUCZOWE POWIETRZE

Pierwszym z aspektów, o którym należy wspomnieć, jest emisja do atmosfery dwutlenku węgla, czyli jednego z gazów cieplarnianych. Oczywiście, stosowane są obecnie różnego rodzaju filtry, które minimalizują ilość transportowanego do atmosfery CO2, instalowane są również różnego rodzaju układy pozwalające na wychwytywanie wspomnianego gazu. Mowa tutaj o systemach CCS (magazynowanie) oraz CCU (zagospodarowanie). Zakłady energetyczne jeszcze kilka lat temu były bardzo zainteresowane wdrażaniem tego typu technologii. Obecnie jednak, po doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem szeregu tego typu instalacji, łatwo wysnuć wniosek, iż stosunek ceny do skuteczności działania danych układów (na obecnym poziomie zaawansowania technologicznego) pozostawia wiele do życzenia. Gazy cieplarniane przeżywały swego czasu „informacyjny...