Zróżnicowania jakości nieczystości oczyszczonych są dość powszechne i wynikają głównie z zaburzeń równowagi biologicznej w odbiorniku, powstającej na skutek wprowadzenia ładunku zanieczyszczeń przekraczającego jego chłonność. Problem ten dotyczy również osadów ściekowych, które powinny być nie tylko wartościowe, ale i bezpieczne.

Zasadniczym celem prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków jest osiągniecie wymaganych parametrów technologicznych, wyrażonych za pomocą stężeń określonych wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach odprowadzanych do odbiornika lub procentową obniżką tych wskaźników względem wartości na dopływie. Szczegółowe warunki dotyczące tych wartości dla danej oczyszczalni określone są w pozwoleniu wodnoprawnym. Efekt realizacji procesu oczyszczania zależy od wielu czynników: pory roku, warunków atmosferycznych, technologii wykorzystywanej w obiekcie, a przede wszystkim jakości ścieków dostarczanych do przedsiębiorstwa. 

Zmienne stężenia

Problem zróżnicowanych stężeń zanieczyszczeń oraz nierównomierności dopływu ścieków na teren przedsiębiorstwa dotyczy szczególnie eksploratorów małych oraz średnich zakładów komunalnych. Metodą stosowaną powszechnie w gminnych przedsiębiorstwach jest biologiczne oczyszczanie ścieków poprzez osad czynny. Mimo wysokiej skuteczności tej technologii, ma ona również wady: wskutek nagłego dopływu dużej ilości ścieków o wysokich stężeniach zanieczyszczeń występują bardzo często zakłócenia prac bioreaktora z osadem czynnym. Wynika to z faktu, iż mikroorganizmy osadu czynnego nie mają możliwości namnożyć się w odpowiedniej ilości. W konsekwencji ścieki odprowadzane do środowiska nie są wystarczająco oczyszczone. 

Główne bolączki małych i średnich zakładów to ścieki z tuczarni trzody, masarni, ubojni trzody bądź innych przedsiębiorstw. Wskaźniki ścieków pochodzących z tego rodzaju działalności...