Czas nas zmienia. Zmienia też naszą zieleń na osiedlach. Super wypielęgnowane trawniki, geometrycznie przycięte żywopłoty i metalowe ogrodzenia wychodzą z mody. Eko świadomość, ekonomia i zmiany klimatu wytyczają nowe kierunki przemian naszego otoczenia.

Każda wolna przestrzeń 

Nowa zieleń osiedli miejskich w perspektywie nadchodzących lat skupi się na zagospodarowywaniu każdej wolnej przestrzeni, ale już nie tylko płaskiej. Również pionowej, w tym komponowaniu zielonych ścian, tworzeniu zielonych alternatyw dla dotychczasowych ogrodzeń oraz tworzeniu zwartych struktur izolujących od hałasu lub ograniczających przenikanie zanieczyszczeń powietrza. Zielone struktury pionowe dzielimy na dwie grupy, kategorie. Pierwsze to trwale związane z budynkiem. To struktury, których głównym zadaniem jest chłodzenie budynku w najcieplejszych chwilach roku oraz stwarzanie dogodnych miejsc do ochrony bioróżnorodności fauny miejskiej. Takie elementy zielonej architektury w swojej funkcji nie wykazują możliwości tworzenia stref cienia, a tym samym wychładzania przegrzanych poziomych powierzchni płaskich. Takie zadanie to domena kolejnej grupy, określanej mianem dynamicznych pionowych struktur zielonych. Dynamika tych elementów związana jest z możliwością kształtowania stref zacienionych, mobilnych wraz z ruchem słońca. Są to elementy wolnostojące, komponowane z drzew lub krzewów o zwartych strukturach, kształtowane w trakcie prac pielęgnacyjnych lub wykorzystujące naturalny zwarty pokrój roślin. Zaliczamy do nich również zieleń tworzoną na konstrukcjach o materiałach nienagrzewających się i bardzo wolno korodujących. Należy pamiętać, że dynamiczne pionowe struktury zielone tworzone są z potrzebą wieloletniego funkcjonowania w przestrzeni, dlatego też elementy...