Świat ewoluuje w gwałtownym tempie, a zmiany wynikające z progresywnego prowadzenia działalności ukazują zależność pomiędzy modyfikacją elementów modelu biznesu przedsiębiorstwa a innowacyjnością organizacji. Te zmiany przekładają się również na zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym – to wymusza wprowadzenie innowacyjności, konieczność przeorganizowania wewnętrznych struktur, redukcji kosztów działalności czy tworzenia strategii przedsiębiorstwa.

W pionierskim zarządzaniu zakładem publicznym priorytetem jest menedżerskie podejście do prowadzenia przedsiębiorstwa, co przekłada się na zapewnienie efektywności i skuteczności prowadzenia firmy, jak również na coraz lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

Jerzy Supernat (profesor nauk prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego) określa nowe zarządzanie publiczne jako „zorientowanie na wyniki, wprowadzanie mechanizmów rynkowych, orientację na konsumenta, koncentrację uwagi na kierowaniu zamiast na bezpośrednim świadczeniu usług, deregulację, tworzenie warunków dla inicjatywy pracowników, zmniejszenie kosztów świadczenia usług, rozszerzenie ról kierowniczych zorientowanych na służbę publiczną, orientację na elastyczność, innowacyjność, przedsiębiorczość, apolityczność”. Prezes Wodociągów Białostockich Beata Wiśniewska, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie Grzegorz Knappe oraz kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie Wojciech Niestrawski to bez wątpienia menedżerowie, którzy w swoich działaniach stawiają na innowację, rozwój oraz dostrzegają ciągłą potrzebę zmian w kierowaniu biznesem.

CSR w wodociągach

Wodociągi, jak każde przedsiębiorstwo, powołane zostały do realizacji działań gospodarczych, ale jako organ państwowy – w przeciwieństwie do innych podmiotów, których celem jest wygenerowanie zysku dla właścicieli i akcjonariuszy – działają przede wszystkim w służbie lokalnej społeczności. Coraz więcej odbiorców przywiązuje wagę do...