O wpływie dwutlenku węgla na światowy klimat z Januszem Mizernym, ekspertem w firmie konsultingowej Sweco i autorem bloga o ekologii Green Projects, rozmawia Wojciech Sikorski.

Jaki wpływ na środowisko naturalne ma CO2 emitowany w zbyt dużych ilościach?

Dwutlenek węgla jako gaz cieplarniany ma bardzo duże znaczenie dla naszej planety. Nasza ludzka działalność powoduje zwiększoną emisję różnych gazów cieplarnianych – przede wszystkim CO2. Skutkiem tego jest jego kumulacja w atmosferze, a tym samym wzrost średniej globalnej temperatury oraz zmiana klimatu wraz ze wszelkimi negatywnymi konsekwencjami, czyli falami upałów, topnieniem lodowców, suszą, powodziami, huraganami czy innymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. To także rozmarzanie wiecznej zmarzliny i uwalnianie ogromnych ilości metanu, który był magazynowany przez tysiące lat, a który teraz, uwalniając się do atmosfery, będzie ją jeszcze bardziej podgrzewał. Klimatolodzy nazywają ten mechanizm tzw. dodatnim sprzężeniem zwrotnym, czyli im więcej CO2 w atmosferze, tym wyższa temperatura, a im wyższa temperatura, tym więcej topniejących lodowców i większe emisje metanu, które powodują dalszy wzrost temperatury. Niezbyt ciekawa perspektywa.

Czy gdyby nie człowiek, pojęcie efektu cieplarnianego nie miałoby takiego wydźwięku?

Wiele osób nadal myli pojęcie efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia. Gdyby nie występował ten naturalny efekt podgrzewający naszą planetę, to średnia temperatura Ziemi byłaby na poziomie mniej więcej -15°C. A zatem...