Rośnie ekologiczna świadomość polskich konsumentów. Z badania wykonanego na zlecenie Stena Recycling wynika, że 65% respondentów oczekuje od producentów stosowania materiałów pochodzących z recyklingu. Dla porównania – w Szwecji odsetek ten wynosi 92%. Zasadniczą kwestią w dążeniu do modelu gospodarki cyrkularnej jest zmiana po stronie zarówno biznesu, jak i postaw konsumentów. Świadomość ekologiczna Polaków z roku na rok rośnie i choć daleko nam jeszcze do krajów skandynawskich, to coraz liczniejsza grupa polskich konsumentów jest gotowa na zmiany wynikające z konieczności ochrony środowiska i zapobiegania marnotrawieniu surowców. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie Stena Recycling, dwie trzecie badanych Polaków chciałoby, aby ich ulubione produkty pochodziły ze zrównoważonej produkcji. 61% respondentów chętnie dowiedziałoby się, czy firma, z której usług lub produktów korzystają, działa na rzecz wprowadzania zasad gospodarki obiegu zamkniętego, natomiast 58% ankietowanych byłoby skłonnych zmienić swoje przyzwyczajenia i zrezygnować z usług i produktów ulubionej firmy na rzecz takiej, która dobrowolnie wdraża zasady gospodarki cyrkularnej. Z tego samego badania wynika również, że 65% respondentów oczekuje, iż producenci będą wykorzystywać w swoich produktach więcej materiałów pochodzących z recyklingu, a 37% badanych przyznało, że zapłaci więcej za taki produkt. Dla porównania, w badaniu przeprowadzonym w Szwecji, która jest liderem zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego, aż 92%...