Aby pomóc irlandzkiemu przemysłowi przejść na koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, organizacja badawczo- technologiczna Irish Manufacturing Research (IMR) spędziła ponad dwa lata na projektowaniu i rozwijaniu programu opartego na współpracy międzysektorowej. Owoce tej pracy, ujawnione jako CIRCULÉIRE, to nowa krajowa platforma, która w prosty sposób określa wartość odchodzenia od linearnego podejścia w gospodarce odpadami na bardziej obiegowe i regeneracyjne, oddzielające wzrost gospodarczy od wykorzystania zasobów. To partnerstwo publiczno-prywatne, o wartości 4,5 mln euro, jest współtworzone przez IMR oraz trzech irlandzkich partnerów strategicznych – Departament Środowiska, Klimatu i Komunikacji (DECC), Agencję Ochrony Środowiska (EPA) i EIT Climate-KIC (EIT CKIC). W Irlandii platforma CIRCULÉIRE posiada specjalny fundusz innowacji, który wspiera wdrażanie projektów pilotażowych, udowadniających wartość gospodarki o obiegu zamkniętym i zmniejszających ryzyka inwestycyjne. Nadrzędnym celem inicjatywy w latach 2020-2022 jest pozyskiwanie, testowanie, finansowanie i skalowanie systemów produkcji o obiegu zamkniętym, łańcuchów dostaw i modeli biznesowych, aby zapewnić znaczące redukcje zarówno emisji CO2, jak i produkcji odpadów.

...