Ministerstwo Klimatu i Środowiska cały czas nie ujawniło projektu schematu systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w Polsce. Kto będzie jego beneficjentem? Czy razem z ROP zostanie wprowadzony też system kaucyjno-depozytowy? Między innymi na te tematy rozmawiali prelegenci konferencji on-line „ROP po polsku i system kaucyjny”, która została zorganizowana przez redakcję „Przeglądu Komunalnego” 16 grudnia 2020 r. W Polsce rocznie selektywnie zbieranych jest ok. 1,5 mln ton opakowań po produktach. Około połowa z nich trafia później do recyklingu. Polskie prawo obecnie nie nakłada na wprowadzających produkty w opakowaniach obowiązku pokrywania kosztów gospodarki odpadami, które powstają w wyniku wprowadzania tychże produktów na rynek. Zmienić ma to system tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Unijna dyrektywa o ROP ma na celu wspieranie i produkcję wyrobów, które „w pełni uwzględniają i ułatwiają efektywne wykorzystanie zasobów”. Dlatego w myśl przepisów ROP producenci mają zostać zobowiązani do pokrywania kosztów selektywnej zbiórki odpadów, ich transportu oraz przetwarzania. ROP tworzy mechanizm ekonomicznej odpowiedzialności producenta za jego produkty wprowadzane na rynek nie tylko w okresie użytkowania i gwarancji, ale także na etapie poużytkowym, kiedy produkt staje się odpadem. Chodzi o to, aby producent był odpowiedzialny za swój produkt również po jego sprzedaży. Obecnie w polskim systemie koszty te niemal w całości...