Choć cały czas nie poznaliśmy projektu przepisów dotyczących wprowadzenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań, ich wejście w życie jest nieuniknione. ROP razem z systemem depozytowo-kaucyjnym mogą stać się „nowym rozdaniem”, jeśli chodzi o podział kosztów gospodarki odpadami w Polsce.

Co roku w Polsce na rynek wprowadzanych jest blisko 6 mln ton opakowań. – W wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych rocznie zbieranych jest ok. 1,5 mln ton opakowań i odpadów opakowaniowych, z czego ok. 50% trafia do recyklingu. Reszta nie nadaje się do recyklingu – mówił podczas konferencji on-line „ROP po polsku i system kaucyjny”, zorganizowanej przez „Przegląd Komunalny”, Krzysztof Kawczyński, przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Z szacunków, które przedstawił ekspert, wynika, że minimalne koszty rynku gospodarki odpadami opakowaniowymi wynoszą między 1,4 a 1,6 mld zł rocznie i są pokrywane głównie z opłat, które mieszkańcy wnoszą do gmin z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych. Wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek również „dokładają” się do gospodarki odpadami. Ich wkład przedstawiciel KIG-u szacuje jednak na zaledwie 120-150 mln zł rocznie. Szacowany koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce to jednak aż 6 mld zł na rok. – Oczekiwania sektora w zakresie dopłat od przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach to ok. 2-2,5...