Ponad tysiąc uwag trafiło do resortu klimatu i środowiska podczas konsultacji ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zwanej potocznie ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 

Jak informuje Aleksander Brzozka z Ministerstwa Klimatu i Środowiska: – W ramach uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych 134 podmioty zgłosiły swoje uwagi do projektu. Liczba poszczególnych uwag przekracza tysiąc. Dodajmy, że Ministerstwo wydłużyło pierwotny termin na składanie uwag o dwa tygodnie.

Ministerstwo nabiera wody w usta

Jak zaznaczył Brzozka, uwagi zgłaszały m.in. ministerstwa, urzędy marszałkowskie, organizacje zrzeszające przedsiębiorców, indywidualni przedsiębiorcy, organizacje odzysku, organizacje samorządu gospodarczego, stowarzyszenia i przedsiębiorcy.

Jakie to propozycje, tego na razie resort nie ujawnia, ale zapewnia, że propozycje zmian będą wzięte pod uwagę.

– W związku ze zgłoszonymi uwagami w projekcie ustawy zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany. Niemniej na obecnym etapie nie ma możliwości podania szczegółowych rozwiązań, które zostaną wprowadzone do projektu – dodaje rzecznik Ministerstwa. – Zestawienie uwag z uzgodnień, opiniowania i konsultacji zostanie przedstawione razem z nową wersją projektu ustawy w momencie, gdy zostanie ona przekazana na kolejny etap prac legislacyjnych – opiniowania z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. W tym momencie nie jest jeszcze możliwe podanie tego terminu – informuje rzecznik prasowy resortu .

Uwagi interesariuszy

Stowarzyszenie „Polski Recykling” przedłożyło w konsultacjach uwagi, o których wprowadzenie do systemu apeluje od lat.

– Konsumenci oczekują istotnej zmiany zachowań firm wprowadzających opakowania na rynek....