Proces recyklingu, czyli jedno z najważniejszych działań współczesnego człowieka w zakresie ochrony środowiska, to niezwykle ważny element środowiskowego i gospodarczego funkcjonowania samorządów, który pozwala im na wszechstronne i korzystne działania na rzecz lokalnej społeczności.

Recykling w powszechnym i potocznym znaczeniu, czyli ponowne przetworzenie jakiegoś materiału do jego powtórnego wykorzystania, ma dużo szerszy charakter. Dziś bowiem recykling to już nie tylko odzyskiwanie i przetwarzanie szkła, metali czy papieru. To proces dotyczący niemal każdego elementu funkcjonowania samorządu, także oczyszczalni ścieków. Jest to szczególnie istotne właśnie w przypadku samorządów, które z odpadami stykają się w swoim bieżącym funkcjonowaniu na co dzień i na każdym kroku. Na obecnym etapie przemian oraz rozwoju technologicznego coraz rzadziej na mapie Polski można znaleźć oczyszczalnie ścieków, w których recykling nie funkcjonuje choćby w początkowej, szczątkowej formie. Natomiast przykłady, w których został on doceniony i jest rozwijany, spotkać można niemal wszędzie.

Recykling −  poważne zadanie

Recykling w oczyszczalniach to proces skomplikowany i trudny. Mimo to w oczyszczalni ścieków Fordon w Bydgoszczy, należącej do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, recykling odbywa się w bardzo szeroko rozumianym znaczeniu i w wielu zakresach. W wyniku oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni powstają osady ściekowe, które stanowią ok. 90% wytwarzanych odpadów. Osady – ze względu na swoją charakterystykę i ich ilość (około 15-20 tys. Mg/r) – stanowią spory problem w zagospodarowaniu, choćby dlatego, że mogą zawierać bakterie i wirusy chorobotwórcze. Natomiast podczas wywozu powodować mogą uciążliwość zapachową dla okolicznych mieszkańców.

–...