Fotowoltaika jest obecnie gorącym tematem w mediach nie tylko branżowych, ale także tych o zasięgu ogólnopolskim. Odnawialne źródła energii zyskują rozgłos już nie tylko dzięki regulacjom Unii Europejskiej i kolejnym celom klimatycznym, ale także dzięki zainteresowaniu polskich firm, inwestorów i zwykłych obywateli. W 2020 roku fotowoltaika stała się hitem inwestycyjnym w energetyce i wehikułem gospodarczym. 

W trudnym czasie dwóch lockdownów wywołanych światową pandemią krajowa fotowoltaika wniosła istotny wkład w podtrzymanie procesów inwestycyjnych w wysokości 9,5 mld zł i zapewniała Polsce 35 tys. miejsc pracy. W 2020 r. 1,5% energii elektrycznej wyprodukowanej w kraju pochodziło ze źródeł fotowoltaicznych. W 2021 r. będzie to już 3,5%, a w 2025 r. energia słoneczna zapewni ok. 10% energii elektrycznej. Fotowoltaika staje się trwałym elementem krajowego systemu energetycznego, a w szczytach dziennych i letnich zapotrzebowania na energię staje się jego podstawą, zapewniając rezerwę mocy i obniżając koszty energii w całym systemie energetycznym dla wszystkich odbiorców energii, nie tylko prosumentów. 

Rynek fotowoltaiki w Polsce przechodzi boom rozwojowy. W ostatnim pięcioleciu, na koniec 2020 r., Polska znalazła się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem tempa wzrostu mocy w fotowoltaice, obliczonego na podstawie skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR). Tempo wzrostu w latach 2016-2020 wyniosło 114%, przy średniej unijnej 10,3%. Jesteśmy zatem – w średnim okresie – europejskim liderem pod względem dynamiki wzrostu rynku PV i w 2020 r. zbliżyliśmy się do pierwszej światowej dziesiątki państw pod względem przyrostu mocy (13....