Projekt „Zielone ulice Warszawy” to ambitny pomysł na zieloną metamorfozę miasta, która ma uczynić je miejscem bardziej przyjaznym mieszkańcom i wyjść naprzeciw zmianom klimatycznym.

Jak wiadomo, wprowadzanie zieleni do miast to jeden z prostszych i najmniej kosztownych sposobów poprawy warunków życia w mieście. Pozwala poprawić miejski mikroklimat, zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, podnieść estetykę przestrzeni, zapewnić mieszkańcom miejsca odpoczynku i rekreacji, poprawiając ich zdrowie i samopoczucie. Więcej zieleni to zwiększona retencja wody w glebie, zabezpieczenie przed ulewami i suszą, obniżenie temperatury latem i redukcja efektu miejskiej wyspy ciepła. 

Włodarzom Warszawy marzy się stworzenie sieci zielonych korytarzy, którymi będzie można poruszać się po mieście, a co za tym idzie – codziennie korzystać z dobroczynnego kontaktu z zielenią.

Zielona sieć – główne arterie miasta

Projekt został zainicjowany przez m.st. Warszawę w 2017 r., a jego celem jest zmiana wyglądu 76 największych warszawskich ulic, głównie krajowych, wojewódzkich i powiatowych, które nie są zarządzane przez GDKiA. Zazielenione zostaną główne arterie miasta. Projekt realizowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) obejmuje nie tylko tereny pasów drogowych, ale też znacznie szerzej rozumiane wnętrza uliczne oraz powiązane z nimi tereny zieleni i obszary przeznaczone na tereny zieleni w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego. 

Celem projektu „Zielone ulice Warszawy” jest przebudowa całego obszaru ulicy i wykorzystanie rezerw terenowych na zagospodarowanie zielenią. Przy okazji jednolicie zagospodarowywane będą sąsiadujące z ulicami wolne przestrzenie towarzyszące zabudowie.  – To nowy...